Bevezetés

Bevezetés

1. A repó definíciója, típusok, egyedi elemek, testvérkonstrukciók

1.1 Repóügyletek fajtái

1.1.1 Klasszikus repó

1.1.2 Eladás/visszavásárlás (buy/sell-back)

1.1.3 Értékpapír-kölcsönzés

1.1.4 Egy példa szintetikus repóra: teljes hozadéki swap

1.2 A repó díját befolyásoló tényezok

1.3 Repóval kapcsolatos kockázatok

2. A repó kialakulása

3. Egyes országok repópiaca

3.1 Nagy-Britannia

3.1.1 Üzleti repó

3.1.2 Jegybanki repó

3.2 Németország

3.2.1 Üzleti repó

3.2.2 Repó a Bundesbank eszköztárában

3.3 Franciaország

3.3.1 Üzleti repó

3.3.2 Jegybanki repó

3.4 Svájc

3.5 Egyesült Államok

3.5.1 Üzleti repó

3.5.2 Jegybanki repó

3.6 Japán

3.6.1 Üzleti repó

3.6.2 A jegybanki repó

3.7 EMU

1-3. fejezet

4. Repópiac Magyarországon

4.1 Jogi háttér

4.1.1 A repóügyletek szabályozatlanságából eredo problémák

4.1.2 A repó szabályozása az Európai Unió tokemegfelelésrol szóló

irányelvben

4.2 Számviteli problémák

4.2.1 A vállalkozás eredményének üzletágak közötti és időben

történő átrendezésének hatása

4.2.2 A készletértékelés anomáliái

4.2.3 A piaci átlaghozamok eltérítése

4.2.4 Statisztikai problémák

4.3 Repópiac az üzleti szférában

4.3.1 Az üzleti repópiac fejlodésének akadályai

4.3.2 Az üzleti repók jellegzetességei Magyarországon

4.3.3 Fedezetértékelés

Repópiac Magyarországon

5. A repó szerepe jegybanki szempontból

5.1 Repó a jegybanki eszköztárban

5.1.1 A repó elonye a végleges állampapírügyletekkel szemben

5.1.2 Szállításos, illetve óvadéki repó a jegybanki eszköztárban

5.1.3 Fedezetértékelés a jegybanki repóknál

5.2 A jegybanki repó története Magyarországon

5.3 A repó jegybanki funkciói

5.3.1 A repó pénzmennyiség-szabályozó szerepe

5.3.2 Az utolsó mentsvár funkció

5.3.3 A repó kamatpolitikai instrumentum funkciója

5.3.4 A repó, mint a sterilizáció eszköze

5.3.5 Likviditásszabályozás repóval

5.4 A piaci repó elterjedésének fontossága a jegybank számára

A repó szerepe jegybanki szempontból

Mellékletek

1. sz. melléklet: Az aktív repókeret változásai

2. sz. melléklet: Repó, passzív repó és betét a jegybank

„Forintban végzett muveleteinek pénzpiaci üzleti feltételeiben“

Mellékletek