Összefoglaló

A Műhelytanulmány célja, hogy bemutassa az 1998. június 1-jén alapított Európai Központi Bank (EKB) működési kereteit, illetve működése első másfél évének legfontosabb tevékenységeit. Az EKB működési környezetét röviden leíró bevezető fejezet után a kiadvány összefoglalja az egységes monetáris politikával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A harmadik fejezet részletesen ismerteti az EKB 1998-ban kiadott összes jogi szabályozását, melyek számos központi banki területet érintenek. Ezt követően a szervezeti kérdések, különösen a döntéshozó szervek működési szabályzatai kerültek tárgyalásra. A Műhelytanulmány ismerteti az ERM II-ről szóló megállapodás tartalmát, illetve érinti a TARGET működését. Az utolsó fejezet az euró bevezetésével kapcsolatban meghozott speciális döntésekről (visszavonhatatlanul rögzített konverziós ráták, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Euró-11 Tanács, EKB/GMU nemzetközi képviselete, euró referencia-árfolyamok jegyzése, stb.) szól. A Műhelytanulmány melléklete az EKB szervezeti felépítését, egyes joganyagok nem hivatalos fordítását, az euróérmék technikai specifikációit tartalmazó táblázatot és az EKB tőkejegyzésével kapcsolatos információkat tartalmazza.

MT19