Összefoglaló

A tanulmány a pénzügyi közvetítő rendszer kockázatát megváltoztató és átstrukturáló piaci jelenségeket, a konvergenciát és a konglomerátumok elterjedését mutatja be - elsősorban szabályozáspolitikai szempontból. A piacok fejlődése, illetve a ’90-es évek nagy szabályozási kudarcai (BCCI, Barings) hívták fel a figyelmet arra a tényre, hogy az addigi „best practice”-nek tartott szabályozás korántsem tekinthető transzparensnek és hatékonynak. Az egy csoportba tartozó intézmények szabályozásának fejlődését elsősorban a számunkra releváns európai uniós szabályozás alakulásán keresztül mutatjuk be, de rövid kitekintést adunk a nemzetközi fórumok munkájára, illetve ismertetünk néhány konkrét, törvényi szintű, már elfogadott szabályozási keretrendszert. Végül mindezek ismeretében rámutatunk arra, hogy a vonatkozó magyar szabályozásnak a jogharmonizációval kapcsolatos módosítási igényeken felül milyen hiányosságai vannak.

MT25 magyar

OP2002_25 angol