Összefoglaló

A tanulmánykötet áttekinti és értékeli a bankszektor fejlődésének legújabb nemzetközi tendenciáit. Ennek tükrében elemzi a magyar bankszektor eddigi fejlődését, és következtetéseket von le a szektor jövőbeni fejlődési pályájával, lehetőségeivel kapcsolatban. A kötet valamennyi tanulmánya – különböző aspektusokból körüljárva- arra keresi a választ, hogy milyen állapotú és milyen fejlődési irányokat felmutató bankszektorral fog Magyarország csatlakozni az Európai Unióhoz, mennyire lesz versenyképes bankrendszerünk az Unió egységes piacán, ill. milyen folyamatoknak kell lejátszódni ahhoz, hogy versenyképes legyen. A kötet hét önálló, de témájában egymásra támaszkodó, egymást szervesen kiegészítő tanulmányból áll. A tanulmányok a következő kérdésköröket fedik le: a bankok pénzügyi közvetítésben betöltött szerepének változása, a bankrendszer előtt álló szabályozási kihívások, a lakossági-, és vállalatfinanszírozás nemzetközi és hazai trendjei, a hitelkockázatok kezelésének új irányai, a bankok jövedelmezőségének nemzetközi-, és hazai tendenciái, illetve a pénzügyi közvetítés struktúrájában bekövetkező változások.

MT26