Összefoglaló

A tanulmány a banközi pénzpiac három szegmensének: a fedezetlen bankközi hitel-betét ügyletek, a visszavásárlási megállapodások (repóügyletek) és a devizák közötti csereügyletek (FX-swapok) hazai és eurózónabeli fejlődését elemzi. Egyes eurózóna-tag országok tapasztalatait felhasználva a szerzők következtetéseket vonnak le az egyes pénzpiaci szegmensek várható fejlődésével kapcsolatban. A magyar piacok elemzése ? a rendszeres banki jelentések mellett ? az MNB 2003 májusában 11 hazai kereskedelmi bank körében végzett kérdőíves felmérésére támaszkodik.

MT28