Összefoglaló

Magyarország 2004. május 1-jétôl tagja az Európai Uniónak. Hazánk ezzel egyben kötelezettséget vállalt arra is, hogy ezt követően belép a Gazdasági és Monetáris Unióba (GMU) és bevezeti a közös európai valutát, az eurót. Ehhez a jelölt országoknak teljesíteniük kell a Maastrichti Szerződés előírásait, amelyek küszöbértéket tartalmaznak a bruttó államadósságra, az államháztartási deficitre, az inflációra, valamint a hosszú távú kamatokra és az árfolyam-stabilitásra vonatkozóan.

Írásukban a szerzők azt vizsgálják, hogy Magyarország milyen helyzetben van e területen - vagyis a konvergenciakritériumok teljesítésében - 2003 végén. A hazai gazdaság monetáris uniós felkészültségét néhány tagország szintén a csatlakozás elôtti 5 évvel mutatott felkészültségével hasonlították össze.

A tanulmány itt letölthető:

MT29