Összefoglaló

Tanulmányunk a hazai bankközi devizapiac egyik fontos szeletét, a forint–deviza opciók piacát vizsgálja, amelyet a 2001-es devizaliberalizáció keltett életre. Elemzésünkben elsősorban leíró jelleggel mutatjuk be a legelterjedtebb opciós piaci termékeket, a piac szerkezeti felépítését, és a kapcsolódó legfontosabb alapfogalmakat.


A forintopciós piac hazai forgalma az azonnali devizapiachoz képest nem jelentős, ugyanakkor a londoni piac mérete ennek többszörösét teszi ki, és a piaci aktivitás jellemzően a devizapiaci turbulenciák idején növekszik meg. Rendelkezésre álló adataink alapján megállapítható, hogy a piac szerkezete hasonló a nemzetközi opciós piacokéhoz: a tőzsdei opciók részaránya elenyésző, és az opciós forgalom azonnali forintpiachoz viszonyított aránya általában alacsony. Az opciós piac alacsony likviditása tükröződik az elérhető adatok szűkösségében is, és hatással van azok megbízhatóságára.


A rendszeresen publikált jegybanki elemzésekben használt implikált volatilitásokról úgy véljük, hogy azok valós piaci árakat tükröznek. A többi sztenderd opciós piaci termék áradatainak információtartalma viszont óvatosan kezelendő, amennyiben a várakozások feltérképezésére kívánjuk felhasználni ezeket az adatokat. A piaci szereplők által jegyzett opciós árak értelmezésekor tekintettel kell lenni a piaci konvenciók szerint alkalmazott árazóképlet (Black–Scholes) torzításaira is, ami eltérítheti az implikált volatilitásokat a várakozásoktól.


A devizaopciós piaci aktivitás növekedése befolyásolhatja az azonnali piac és a forintárfolyam alakulását. Ennek hátterében főként az opciókhoz kapcsolódó fedezési tevékenység húzódik meg. Egyszerű opciók esetében az árfolyam volatilitása megnövekedhet: ennek feltétele, hogy a fedezés által generált pénzmozgások az azonnali piac likviditásához képest nagyok legyenek, de a hatás erőssége függ az opciós piaci árjegyző bankok pozíciójától is. Az árjegyzok fedezése abban az esetben destabilizáló, ha a piaci szereplők többsége az árjegyzőktől opciókat vásárol. A hazai adatok viszont arra utalnak, hogy az opciós piac forintpiacra gyakorolt hatása általában nem jelentős.


Az utóbbi időszakban azonban a londoni piacon megjelentek olyan, úgynevezett
egzotikus opciók, amelyek nagyságrendjük miatt már érezhető hatást gyakorolhatnak az árfolyamra. Anekdotikus információk és ezen opciók tulajdonságai alapján megállapíthatjuk, hogy az egzotikus opciókhoz köthető fedezeti, illetve spekulatív tevékenység időnként magasabb volatilitáshoz, és árfolyamtúllövéshez vezethet. Ez a destabilizáló hatás leginkább az opciók ún. kiütési árfolyamának közelében, a lejárathoz közeledve jelentkezhet. Megítélésünk szerint azonban az árfolyam hosszabb távú dinamikáját ezek az egzotikus opciók sem befolyásolják.

MT 35