2014 első negyedévében a nem pénzügyi vállalatok teljes hitelintézeti szektorral szembeni hitelállománya tranzakciókból eredően csökkent, azaz a hiteltörlesztések meghaladták az új folyósítások nagyságát. A mérséklődés az előző negyedévekhez hasonlóan elsősorban a devizahiteleken realizálódott. Éves alapon nézve a hitelezési folyamatok kedvezőbb képet mutatnak a Növekedési Hitelprogram (NHP) keretén belül az elmúlt három negyedévben kihelyezett 800 milliárd forintot meghaladó hitelösszegnek kö¬szönhetően. A teljes vállalati hitelállomány éves állományleépülési üteme a korábbi évek 3-4 százalékos átlagához képest 2014 első negyedévében 1,3 százalék volt, míg a kkv-szektorban 0,5 százalékkal emelkedett a bankrendszeri hitelállomány a becsült tranzakciókból eredően. A finanszírozási költségek ugyan csökkentek a forinthitelek esetében, de a jegybanki kamatcsökken¬téseknél kisebb mértékben, így a felár összességében emelkedett. A hitelezési felmérés alapján a hitelfeltételek nem változtak érdemben az első negyedévben. A banki válaszadók szerint mind a hosszú, mind a rövid lejáratú hitelek iránt növekedett a ke¬reslet az előző negyedévhez képest.


A teljes hitelintézeti szektor háztartási hitelállománya a tranzakciókból eredően mintegy 100 milliárd forinttal mérséklődött, elsősorban a devizahitelek leépülésének hatására. Az éves állományleépülési ütem enyhén, 5 százalékra csökkent. A teljes hitelin¬tézeti szektor új háztartásihitel-kihelyezése 96 milliárd forintot tett ki az első negyedévben, ami közel 27 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának új kibocsátását. A hitelezési felmérésre adott válaszok alapján a bankok összességében tovább enyhítettek a fogyasztási hitelek feltételein, míg a lakás célú hitelek feltételei változatlanok maradtak. Az új lakáshitelek átlagos felára valamivel több mint 0,3 százalékponttal mérséklődött, azonban annak szintje nemzetközi összehasonlításban továbbra is kimagasló. A hitelezési felmérésben a bankok a lakás célú és fogyasztási hitelek iránti kereslet élénküléséről számoltak be, előre tekintve pedig jelentős részük a kereslet további bővülésére számít.


2014. március–áprilisban az MNB megbízásából kérdőíves fel¬mérés készült egy reprezentatív vállalati körben, aminek célja a nem pénzügyi vállalatok finanszírozási döntéseinek, valamint az azokat befolyásoló tényezőknek az átfogó értékelése. A vál¬lalatok makrogazdasági súlyát is figyelembe véve, a vállalatok üzleti aktivitását leginkább a gazdasági környezettel összefüg¬gő tényezők akadályozzák. Releváns tényező a finanszírozá¬si források hozzáférhetősége is, itt azonban a többitől eltérő aszimmetria érvényesül: ugyan a nagyobb méretű, elegendő belső forrással rendelkező vállalatokat kevésbé akadályozzák finanszírozási korlátok, de így is sokan jelölték meg súlyos ne¬hézségként ezt a tényezőt. A mintában szereplő kis- és közép¬vállalkozások (kkv-k) több mint 70 százaléka hallott az MNB Növekedési Hitelprogramjáról, a jogosultak 8-9 százaléka részt is vett a programban. Továbbá az NHP-ban részt vevő vállalko¬zások több mint fele úgy nyilatkozott, hogy az NHP hiányában nem vett volna fel hitelt, míg további 10 százalék felvett volna, de csak kisebb összegben.

Hitelezési folyamatok (2014. június)

Ábrák és adatsorok