Állásfoglalás

A Monetáris Tanács állásfoglalása az infláció alakulásáról

A monetáris politika mozgásterét jelenleg a tartósan alacsony infláció és a potenciális ütem körüli gazdasági növekedés, valamint az egyensúlyi problémák állandósulása, és az abból fakadó pénzügyi piaci bizonytalanság határozza meg.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs kilátások továbbra is kedvezőek. Az adóintézkedések átmeneti, elsősorban 2006-ban jelentkező hatása után 2007-ben várhatóan a 3 százalékos középtávú inflációs cél közelében alakul az éves árnövekedési ütem.

Az idei évben a maginfláció historikusan alacsony szintre csökkent. Az iparcikkek körében az erősödő importverseny, az alacsony importált infláció, valamint a stabil árfolyam következtében tartós árcsökkenés ment végbe, ugyanakkor a szolgáltatások körében érdemben nem csökkent idén az infláció. Az év végén a fogyasztói árindex várhatóan az inflációs célsáv alja közelében lesz.

A világ más országaihoz hasonlóan az elmúlt hónapokban Magyarországon is jól megfigyelhető volt az olajár-emelkedés rövid távú inflációs hatása, mely jelentős mértékben hozzájárult a fogyasztóiár-index és a maginfláció közötti rés kinyílásához.

Az infláció alakulása szempontjából meghatározó munkapiaci folyamatok összhangban vannak az alacsony inflációs környezettel, az elmúlt időszakban támogatták az árstabilitás megszilárdulását. A Monetáris Tanács a béralakulással kapcsolatban kedvező jelnek tekinti, hogy az olajárak emelkedése nem járt együtt a gazdasági szereplők inflációs várakozásának romlásával.

A középtávú kilátások mellett több szempontból is fontos a rövid távú folyamatok értékelése. A 2006-os áfacsökkentés átmenetileg megnehezíti a valós inflációs folyamatok követését, ezért nagyobb hangsúlyt kap az inflációs előrejelzés változása, annak közgazdasági értékelése. A 2006-os inflációs előrejelzésnek az augusztusinál alacsonyabb értéke mögött döntő részben nem a makrogazdasági, vagy az alapvető inflációs folyamatok lényegesen eltérő megítélése, hanem bizonyos szabályozott árak, adószabályok kilátásba helyezett változása, valamint a nyers élelmiszerek várható áralakulásának módosulása áll.

Az áfa csökkentésének az árszintre gyakorolt hatása miatt a visszatekintő reálkamat-mutatók átmenetileg emelkedést mutathatnak. A gazdasági szereplők döntéseiben meghatározó szerepet játszó előretekintő reálkamat - a jelenlegi hozamok és az inflációs várakozások alapján számolt mutató - azonban nem változik érdemben, vagyis nem jelent automatikus monetáris szigorítást az infláció átmeneti, az árszint egyszeri megváltozásából fakadó csökkenése.

Az árstabilitással és stabil növekedéssel jellemezhető alappálya kedvező kilátásai ellenére a Monetáris Tanács jelentős és egyre növekvő bizonytalanságot lát az államháztartási, valamint a külső egyensúlyi folyamatok fenntarthatóságát illetően. E kockázatok áttételesen – a fenntartható makrogazdasági pályához szükséges korrekció miatt a jövőbeli inflációra is számottevő hatással lehetnek. A Monetáris Tanács a jövőben is megkülönböztetett figyelmet fordít e kockázatforrásokra, és amennyiben az inflációs kilátásokra gyakorolt hatások indokolttá teszik, meghatározó súllyal fogja azokat döntéseiben figyelembe venni.

Budapest, 2005. november 28.

                                                                                    Magyar Nemzeti Bank

                                                                                         Monetáris Tanács