A pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatok az egyensúlyi helyzet várható javulásának köszönhetően összességében csökkentek. Bár a pénzügyi intézményrendszernek a következő években új kockázatokkal kell szembenéznie, a külső környezetben és belső működésben megjelenő kockázatok mértéke, illetve realizálódásuk valószínűsége egyelőre mérsékelt. A pénzügyi rendszer sokkokkal szembeni ellenálló-képessége pedig továbbra is erős. 

A költségvetési politikában bekövetkezett irányváltásnak köszönhetően jelentősen megváltozott a pénzügyi közvetítőrendszer működési környezete. A fiskális kiigazítás számottevően javítja a külső egyensúlyt és lassítja az állam, valamint az ország adósságának növekedését, ennek köszönhetően összességében csökken a gazdaság és a pénzügyi rendszer sebezhetősége. A bejelentett intézkedések ugyanakkor átmeneti terheket rónak a gazdaság szereplőire. A növekedés lassulása és a reáljövedelem visszaesése a magánszektor hitelportfoliójának romlásán keresztül csökkenti a pénzügyi közvetítőrendszer jövedelemtermelő képességét. A hitelkockázatok átmeneti emelkedéséből származó negatív jövedelemi hatást a lakossági hitelek és betétek jelentős kamatmarzsa és a jelzálog-fedezetű hitelek portfolión belüli magas aránya mérsékelheti. Fontos azonban kiemelni, hogy a háztartási és vállalati ingatlanfedezetű hitelek portfolión belüli részarányának növekedése emeli a pénzügyi intézmények ingatlanpiaci folyamatokra való érzékenységét. 

A pénzügyi közvetítés belső működésében is új tendenciák figyelhetőek meg. A tőkemegfelelés, illetve a nemzetközi szinten még mindig kiemelkedő jövedelmezőség szintje fokozatosan, bár nem számottevő mértékben mérséklődik. A magas jövedelmezőség hosszú távú fenntartása érdekében a piaci szereplők folyamatosan erősítik a hitelkínálati nyomást, és előtérbe kerül a külföldre történő terjeszkedés, valamint a bankcsoporton belüli kapcsolatok kihasználása. Míg a jövedelmezőség szempontjából ezek a folyamatok kedvezőnek tekinthetők, hosszú távon azonban a sérülékenység forrását is jelenthetik a kockázatosabb ügyfélkör finanszírozása, más országok reálgazdasági folyamataival szembeni nagyobb érzékenység, valamint a kockázati transzferek növekedése következtében.

A magas jövedelmezőség, a megfelelő tőkeellátottság, valamint a fizetési és elszámolási rendszerek nagyfokú megbízhatósága továbbra is erősíti a pénzügyi stabilitást és biztosítja a pénzügyi közvetítőrendszer magas sokktűrő-képességét.

Budapest, 2007. április 10.

MAGYAR NEMZETI BANK

Monetáris Tanács