1. A gazdasági és pénzügyi folyamatok alakulásának áttekintése alapján a Monetáris Tanács 2001. december 11-i hatállyal a jegybanki alapkamatláb 10,25%-ról 9,75%-ra történő, 50 bázispontos mérsékléséről döntött.

A Monetáris Tanács értékelése szerint a gazdasági folyamatok alátámasztják a kitűzött jegybanki inflációs célok megvalósíthatóságát. Sem a külső folyamatok, sem a belső kereslet oldaláról nem várható jelentős inflációs nyomás. A nemzetgazdaság egyensúlyi mutatóinak alakulása és a forint árfolyamának stabilizálódása is lehetőséget teremtett a Monetáris Tanács számára a jegybanki alapkamatláb mérséklésére.

2. A Monetáris Tanács úgy döntött, hogy a bankközi kamatok túlzott ingadozásának mérséklése érdekében az MNB irányadó eszköze körüli egynapos kamatfolyosó szélességét 2001. december 11-i hatállyal 100 bázisponttal csökkenti. 2001. december 11-től a jegybanki kamatfolyosó határai:

- Egynapos aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába: alapkamatláb + 1,5 százalékpont, vagyis 11,25%

- Egynapos passzív oldali rendelkezésre állás kamatlába: alapkamatláb - 1,5 százalékpont, vagyis 8,25%.

3. A Monetáris Tanács a kötelező tartalékszabályozás keretén belül bizonyos forráselemek tartalékmentessé tételéről döntött. 2002. február 1-től tartalékmentessé válnak:

- a 2 éven túli hátralévő futamidővel rendelkező, külföldről származó forintforrások,

- a hitelintézetek által zárt körben kibocsátott értékpapírok útján gyűjtött források, amennyiben az értékpapír lejárata meghaladja a 2 évet.

A szabálymódosítással az MNB folytatja az összehangolást az Európai Központi Bank előírásaival.

4. A Monetáris Tanács áttekintette a hitelintézeti rendszer 2001. I-III. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót. Megállapította, hogy a hitelintézeti szektor év végi várható eredménye igen kedvezően alakul. Folytatódott a hitelexpanzió, ezen belül különösen gyorsan nőtt a kis- és középvállalkozások hitelezése, valamint a lakásfinanszírozás. Kedvező jelenség, hogy a hitelexpanzióval párhuzamosan a bankok portfólió minősége nem romlott, a szektor tőkemegfelelési mutatója kedvező. Figyelmet érdemel, hogy a háztartások hitelintézeti rendszeren belüli megtakarításai az előző évi tendenciákkal ellentétben reálértéken nem csökkentek; az állomány bővülése, ha kis mértékben is, de meghaladta az infláció mértékét. Ez a folyamat a IV. negyedévben - az eddig eltelt időszak adatai alapján - folytatódik.