1. A Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatok alakulását és megállapította, hogy nincs szükség jegybanki beavatkozásra, illetve a monetáris feltételek megváltoztatására. A forint árfolyamának utóbbi napokban bekövetkezett ingadozását a jelenlegi információk alapján átmenetinek ítélte, amely nem veszélyezteti a jegybank által korábban kitűzött inflációs célok elérését.

2. A Monetáris Tanács a kormánnyal egyetértésben elfogadta a forint árfolyamsávja csúszó leértékelésének 2001. október 1-jei hatállyal történő megszüntetését, az intervenciós sáv közepét az akkor adódó 276,1 Ft/euró árfolyamon rögzítve. A forint csúszó leértékelésének a szűk árfolyamsáv fennállása alatt betöltött, várakozásokat orientáló szerepét az inflációs célkövetéses rendszer bevezetése után a kitűzött inflációs célpálya vette át. A csúszó leértékeléses árfolyam rendszer megszüntetése egy újabb lépés az Európai Unió árfolyammechanizmusa irányába.

3. A Monetáris Tanács áttekintette és helybenhagyta a jegybank 2001. évi devizatartalék-kezelési és kockázatvállalási politikáját, valamint áttekintette a devizatartalékok alakulását, és azok jelenlegi szintjét és szerkezetét megfelelőnek minősítette.

4. Tájékozódott a Tanács az euró bankjegyek és érmék 2002. január 1-én, az euróövezet tagországaiban történő bevezetéséhez kapcsolódó hazai jegybanki felkészülésről és az ebből adódó feladatokról.