1. A Monetáris Tanács november 25-i ülésén változatlanul hagyta a jegybanki alapka-matláb 9,00%-os szintjét. A gazdasági és pénzpiaci folyamatok alakulásának áttekinté-se után megállapította, hogy a monetáris kondíciók a november 18-i kamatcsökkentés után összhangban vannak az inflációs cél teljesülésével. Ezért a Monetáris Tanács nem látja szükségét a monetáris kondíciók változásának.

2. A Monetáris Tanács döntéseinek nyilvánosságra hozatali rendjét megvitatva úgy dön-tött, hogy 2002. december 1-től az üléseiről kiadott közleményeit az ülés napján 14 órakor teszi közzé.

3. A Monetáris Tanács áttekintette a Jelentés az infláció alakulásáról című kiadvány publikációs rendjének eddigi tapasztalatait. A közvélemény hatékonyabb tájékoztatása érdekében úgy határozott, hogy a Jelentés közzétételére az MNB-honlapján korábban, a Monetáris Tanács Állásfoglalásával egyidőben kerüljön sor. A Jelentés az infláció alakulásáról című kiadvány 2003. februári száma 2003. február 20. 9 óra helyett feb-ruár 10-én 14 órakor, 2003. májusi száma pedig 2003. május 22. 9 óra helyett május 12-én 14 órakor kerül publikálásra.

A Monetáris Tanács elnöke a Jelentés elektronikus megjelenésével egy időpontban, azaz 14 órakor a Monetáris Tanács állásfoglalásának ismertetésére sajtótájékoztatót tart. A Jelentés publikációját követő technikai jellegű háttérbeszélgetésre, amelyet a ki-alakult gyakorlatnak megfelelően a Közgazdasági főosztály munkatársai tartanak, az adott napokon 15 órakor kerül sor.

Budapest, 2002. november 25.