• A Monetáris Tanács 2003. december 15-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatláb 12,50%-os szintjét.
  • A Kormány elmúlt héten bejelentett intézkedései 2004-ben várhatóan csökkentik a gazdaság egyensúlytalanságait. A Monetáris Tanács álláspontja szerint a gazdaság középtávú növekedése szempontjából kedvező, hogy az egyensúlytalanság kezelése a költségvetési hiány és a lakossági eladósodottság növekedésének visszafogásán keresztül valósul meg. A folyó fizetési mérleg hiányának jövőben várható csökkenése mérsékli a forint sebezhetőségét.

    A kormányzati lépések – az elmúlt időszakban fenntarthatatlan ütemben növekvő belföldi kereslet visszafogásán keresztül – hozzájárulnak a 2004-es és 2005-ös inflációs kockázatok mérséklődéséhez. Ugyanakkor a novemberi inflációs adat mintegy 0,5 százalékponttal meghaladta a várakozásokat. Bár az infláció növekedésének döntő része a monetáris politika hatáskörén kívül eső termékkörhöz (regulált árak, élelmiszer) kapcsolódik, a növekedés emeli az inflációs várakozások jövő évi beragadásának – az indirekt adó emelések miatt egyébként is magas – kockázatát. Ilyen helyzetben óvatos kamatpolitikára van szükség.

  • A Monetáris Tanács áttekintette a fizetési mérleg közzétételi és adatfelülvizsgálati politikáját, és úgy döntött, hogy az Európai Unió követelményeivel és gyakorlatával összhangban az MNB 2004. júliusától, az adatforrások tartalmában, beérkezési gyakoriságában és határidejében bekövetkezett változások hatására, a havi adatközlést megszünteti, és a továbbiakban csak negyedéves gyakorisággal hozza nyilvánosságra a részletes fizetési mérleg statisztikát, a fizetési mérleggel konzisztens külföldi befektetési pozíciót. Ezzel párhuzamosan 2004. szeptemberétől a negyedéves adatok publikálásakor sor kerül a megelőző két negyedév adatainak a revíziójára is.
  • Budapest, 2003. december 15.

    MAGYAR NEMZETI BANK

    MONETÁRIS TANÁCS