1. A Monetáris Tanács február 2de4-i ülésén változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatláb 6,50%-os szintjét.

2. Az MNB 2003. február 25-től visszaállítja a kéthetes jegybanki betéti lehetőség korlátlan rendelkezésre állását és kéthetes betétet kizárólag a Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeiben szereplő szakaszos betéti rendelkezésre állás keretében fogad el, mennyiségi korlátozás nélkül.

3. A Monetáris Tanács 2003. február 25-i hatállyal az irányadó kéthetes jegybanki betét körüli egynapos kamatfolyosó szélességét ±1 százalékpontban állapítja meg.

2003. február 25-től a kamatfolyosó határai:

- Egynapos aktív oldali rendelkezésre állás (O/N fedezett hitel) kamatlába: jegybanki alapkamatláb + 1 százalékpont

- Egynapos passzív oldali rendelkezésre állás (O/N betét) kamatlába: jegybanki alapkamatláb – 1 százalékpont

4. A Monetáris Tanács megítélése szerint a januári spekulációs támadást követő átmeneti időszak lezárultával indokolt a jegybanki eszköztár helyreállítása. A jegybanki eszköztár ideiglenes módosításával járó intézkedések eredményesnek bizonyultak. A beáramlott spekulatív tőke mintegy kétharmada a jegybanki intervenció, a bankrendszer mérleg szerinti nyitott pozíciójának változása és a külkereskedelemben érdekelt vállalatok devizaműveletei következtében távozott. Az intézkedések időlegesen sem okoztak zavarokat a pénzügyi közvetítő rendszerben, nem veszélyeztették annak stabilitását. Az átmeneti intézkedések tartós fennmaradása ugyanakkor megnehezítené a monetáris politika vitelét.

A januári spekulatív támadás rávilágított a költségvetési és bérpolitika által teremtett környezet és az árfolyamsáv korlátai, valamint az inflációs célok közötti ellentmondásokra. Ez a feszültség feloldódott azáltal, hogy az MNB februári inflációs jelentéséhez kapcsolódóan tudomásul vette a jelenlegi feltételek mellett a 2003. végére 5,2%-os, 2004.végére 4,0%-os inflációs kimenetelt. Ugyanakkor a Monetáris Tanács a jegybanktörvény előírásainak megfelelően továbbra is az infláció leszorítását és alacsonyan tartását tekinti alapvető feladatának – az adott korlátok között minden rendelkezésre álló eszközével e cél elérésére törekszik. A Monetáris Tanács megítélése szerint a februári Jelentés az infláció alakulásáról című kiadványban szereplő inflációs előrejelzés megvalósulása a jelenleg kialakult árfolyamszint mellett elérhető.

Budapest, 2003. február 24.

MAGYAR NEMZETI BANK

MONETÁRIS TANÁCS