1. A Monetáris Tanács 2003. július 21-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatláb 9,50%-os szintjét. A Monetáris Tanács úgy ítéli meg, hogy a forint árfolyama továbbra is gyengébb, mint az inflációs célok teljesítése érdekében szükségesnek tartott szint. Ugyanakkor bízik abban, hogy a Kormány kötelezettségvállalása az euró 2008-ban történő bevezetésére és a maastrichti kritériumok teljesítésére elősegíti a pénzpiacok bizalmának helyreállítását.

2. A Monetáris Tanács üdvözli a Kormány július 16-i bejelentését a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében tervezett fiskális politikáról.

A tervezett intézkedések végrehajtása 2004-ben megteremtheti az államháztartási hiány további csökkenésének alapját, ami az ország európai integrációjának sikere szempontjából elengedhetetlen.

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a makrogazdasági egyensúly helyreállításához szükség van a most bejelentett intézkedési terv következetes végrehajtására, és a következő években is folytatódnia kell a fiskális kiigazításnak. A várt eredmények nagyban függnek a gazdasági folyamatok alakulásától, a gazdasági szereplők reakciójától.

A jövő évre bejelentett ÁFA és jövedéki adó változások jövőre előre láthatóan a fogyasztási cikkek bizonyos körében az árszint egyszeri emelkedésével járhatnak.

3. A Monetáris Tanács megvitatta az euró bevezetésére vonatkozó stratégiát; erről önálló közleményt adott ki.

4. A Monetáris Tanács megvitatta az MNB augusztus 18-án megjelenő Jelentés az infláció alakulásáról című kiadványának tartalmi kereteit.

5. A köztársasági elnök 2003. július 7-i hatállyal hatévi időtartamra a Monetáris Tanács tagjává nevezte ki dr. Oblath Gábort, aki kinevezése után első alkalommal vett részt a testület ülésén.

Budapest, 2003. július 21.

MAGYAR NEMZETI BANK

MONETÁRIS TANÁCS