1. A Monetáris Tanács 2003. október 20-i ülésén változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatláb 9,50%-os szintjét.

2. A gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve a Monetáris Tanács külön figyelmet szentelt a forint múlt heti gyengülésének. A Tanács jelenleg nem lát a 2004-es inflá-ciós kockázatok mérséklődésére utaló jeleket, ezért továbbra is a 250-260 Ft/eurós ár-folyamsáv erősebb felében tartózkodó árfolyamot tart indokoltnak.

3. A Magyar Nemzeti Bank és a Kormány megállapodott a 2005. év végi inflációs cél értékéről. A közösen kijelölt inflációs cél illeszkedik a Kormánynak az MNB által is támogatott – a közös valuta 2008-as bevezetését célzó – euró-stratégiájához, és egy-ben előrevetíti azt az inflációs célkövetelményt is, amelyet a stratégia sikere érdeké-ben 2006-ban szükséges teljesíteni.

A 2005. évi inflációs cél számszerű értékéről 16 órakor az MNB Elnöke és a Pénz-ügyminiszter közös sajtótájékoztatón, illetve közleményben értesíti a közvéleményt.

4. A Monetáris Tanács megvitatta az MNB november 17-én megjelenő Jelentés az inf-láció alakulásáról című kiadványának tartalmi kereteit.

Budapest, 2003. október 20.