1.      A Monetáris Tanács a 2007. április 23-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 8,00%-os szintjét.

Indoklás:

A Monetáris Tanács értékelése szerint az elmúlt hónapban beérkezett információk vegyes képet rajzolnak a magyar gazdaság pályájáról. 2007 első két hónapjának adatai a várakozásaink szerinti inflációs képet mutattak, azonban a legfrissebb, márciusi adatok már kevésbé egyértelműek. A fogyasztói árindex maginflációs komponense az első negyedévben csökkenést mutatott, ami kedvező jel a dezinflációs folyamat szempontjából, ugyanakkor a nem tartós iparcikkek és a feldolgozott élelmiszerek árai márciusban a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek. Az emelkedés átmeneti vagy tartós jellegének megítéléséhez azonban további információk szükségesek.

A versenyszféra bérkifizetéseinek februári dinamikája kismértékű lassulást mutat, azonban a növekedési ütem továbbra is magasnak tekinthető. A bérinfláció mértékét és annak következményeit még mindig nehéz egyértelműen értékelni, ugyanis a munkapiaci és adózási szabályozás változásaihoz való alkalmazkodás, és az inflációs várakozások megemelkedése egyaránt jelentős lehet.

A forint államkötvények kamatfelárának év eleje óta megfigyelt csökkenése áprilisban is folytatódott. Ehhez a költségvetési kiigazítás kedvezőbb piaci megítélésén túl hozzájárulhatott az is, hogy áprilisban a befektetők kockázatvállalási hajlandósága magas szintre emelkedett. A kockázati megítélés tartós javulása, amennyiben az inflációs folyamatok megengedik, lehetőséget adhat az irányadó kamat mérséklésére.

2. Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2007. május11-én 14 órakor jelenik meg.

Budapest, 2007. április 23.

                                                                                    Magyar Nemzeti Bank

                                                                                            Monetáris Tanács