1. A Monetáris Tanács a 2007. december 17-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 7,5%-os szintjét.


A novemberi kamatdöntő ülés óta napvilágot látott gazdasági adatok nem változtattak érdemben a gazdasági folyamatok megítélésén. A költségvetés konszolidációját célzó intézkedések, valamint az elmúlt időszak költségsokkjai 2007-ben és 2008-ban a célnál számottevően magasabb inflációt és a potenciálistól elmaradó növekedést eredményeznek. A Monetáris Tanács arra számít, hogy a gazdaság lassú növekedése fékezni fogja az inflációs nyomást, így a költségsokkok elsődleges hatásainak kifutásával az infláció 2009-re a 3 százalékos cél közelébe mérséklődhet. Az inflációs várakozások esetleges emelkedése azonban továbbra is felfelé mutató kockázatot jelenthet.


A harmadik negyedéves részletes GDP-statisztika alapján valószínűsíthető, hogy a reálgazdaság lassulása elérte a mélypontját, de a növekedés gyors felívelése egyelőre nem várható. Az export erőteljes növekedése ellenére a belföldi kereslet komponenseiben nem láthatóak gyorsulásra utaló jelek.


A fogyasztóiár-index novemberi emelkedése mögött továbbra is az energia- és élelmiszerárak gyors növekedése áll. Az infláció árstabilitáshoz való visszatérése szempontjából kulcsfontosságú, hogy e termékek áremelkedése ne vezessen az inflációs várakozások tartós emelkedéséhez. A visszafogott belső kereslettel összhangban álló ár- és bérdöntések elősegítenék az inflációs folyamatok mielőbbi stabilizációját, így közvetett módon hozzájárulnának a gazdaság gyorsabb növekedéséhez is.


A nemzetközi pénzügyi piacokat továbbra is az amerikai jelzálogpiaci problémák nyomán kialakult bizonytalan légkör jellemzi. Ebben a helyzetben a feltörekvő piacok pénzügyi eszközei, ezen belül a forinteszközök iránti keresletet változásait kevésbé az érintett gazdaságok állapota, sokkal inkább a befektetők kockázatvállalási hajlandósága határozza meg. A következő hónapokban a nemzetközi pénz- és tőkepiacok magas volatilitása és az általános bizonytalanság várhatóan fennmarad.


Az inflációs várakozásokkal, valamint a nemzetközi tőkepiacokkal kapcsolatos kockázatokra való tekintettel a Monetáris Tanács az irányadó kamat szinten tartása mellett döntött. A kamatszint mérséklésére abban az esetben nyílik lehetőség, ha a gazdasági folyamatok arra utalnak, hogy csökken a várakozásokon keresztül tovább gyűrűző inflációs hatások veszélye, és a nemzetközi pénz- és tőkepiaci tendenciák a magyar gazdaság számára kedvezőbben alakulnak.


2. Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2008. január 11-én 14 órakor jelenik meg.


Budapest, 2007. december 17.

MAGYAR NEMZETI BANK