Monetáris Tanács a 2007. február 26-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 8,00%-os szintjét.

Indoklás:

Az inflációs jelentés frissítésében szereplő feltételes előrejelzés szerint a következő hónapok magas árindexei után az év második felétől az infláció jelentős csökkenése várható. A Monetáris Tanács megítélése szerint a monetáris politika számára releváns időtávon – 2008-ban – az infláció jelentősen lassulhat a várhatóan igen visszafogott belső kereslet és a laza munkapiaci feltételek eredőjeként. Az elmúlt hónapokra jellemző szigorú monetáris kondíciók is hozzájárulnak a kedvező kilátásokhoz, és ezek tartós fennmaradása szükséges a középtávú inflációs cél eléréséhez.   

Az alappálya körül mindazonáltal jelentős a bizonytalanság. A Tanács a magasabb infláció irányába mutató legfontosabb kockázatnak az ár- és bérvárakozások megemelkedését tekinti. E szempontból figyelmeztető jel, hogy a versenyszféra bérdinamikája 2006 végén tovább gyorsult. A béralakulással kapcsolatos információk közgazdasági értékelését megnehezíti azonban, hogy a munkapiaci szabályozás szigorítását követően átmenetileg felfelé torzíthatnak a béradatok, valamint az adó- és járulékemelések miatt a nem-rendszeres kifizetések ütemezése is megváltozhatott. További figyelmet érdemel a közszféra béralakulása.

A belföldi kereslet lassulásának inflációra gyakorolt hatása további bizonytalanság forrása, ami az alacsonyabb infláció irányába mutat. Figyelembe véve a 2007-2008-ra várt keresletcsökkenés nagyságrendjét, nagy a bizonytalanság a lassulás mértékét, illetve annak inflációra gyakorolt hatását illetően.

Összességében a Monetáris Tanács értékelése szerint az infláció várható alakulását továbbra is jelentős kockázatok övezik, a bizonytalansági tényezők közül kiemelkedik az inflációs várakozások alakulása. Az árstabilitás melletti elkötelezettségével összhangban a Tanács a jövőben is kitüntetett figyelmet szentel az inflációs kockázatoknak, és e szempontból kulcsfontosságúnak tekinti a bérek alakulását. A Tanács arra törekszik, hogy a következő hónapok magas inflációja csak átmeneti legyen, ne épüljön be az inflációs várakozásokba.

Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2007. március 14-én 14 órakor jelenik meg.

Budapest, 2007. február 26.

                                                                                     MAGYAR NEMZETI BANK

                                                                                          MONETÁRIS TANÁCS