1.      A Monetáris Tanács a 2007. május 21-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 8,00%-os szintjét.

2.      A Monetáris Tanács megtárgyalta az MNB 2007. májusi „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványát.

A Monetáris Tanács értékelése szerint az infláció a jelenlegi magas szintről a monetáris politika számára releváns döntési horizonton várhatóan visszatér a középtávú célhoz, a folyamat azonban az előző inflációs jelentésben előrejelzettnél valamivel lassabb lesz. Ezt a legvalószínűbbnek tekintett pályát azonban továbbra is jelentős kétirányú kockázatok övezik.

A felfelé mutató kockázatok közül továbbra is az a legjelentősebb, hogy az inflációs várakozások az árstabilitással nem összeegyeztethető szinten rögzülhetnek. E tekintetben kedvező, hogy az elmúlt időszakban a fogyasztói árak alakulása összhangban állt a Tanács által várt inflációs pályával. Ugyanakkor a bérek gyors növekedése a gazdaság kifehéredése mellett is aggodalomra ad okot. A fiskális megszorítások hatására csökkenő kereslet azonban a vártnál nagyobb dezinflációs következményekkel is járhat.

A konjunktúrafolyamatokat továbbra is a kedvező külső környezet és a gyenge belső kereslet határozza meg. 2007-ben a gazdasági növekedés üteme jelentősen lassulni fog, elsősorban a fiskális konszolidáció és a lakossági fogyasztás visszaesése miatt. A következő években a fiskális kiigazító lépések hatásának lecsengésével a gazdaság élénkülhet, és a növekedésben felerősödhet a belföldi kereslet szerepe.

Az államháztartási hiány idén és jövőre is a kitűzött célok alatt maradhat, amelynek hátterében elsősorban a korábban vártnál gyorsabb bevételnövekedés áll. A kedvező képet azonban árnyalja, hogy a GDP-arányos bevételek hosszabb távon várható csökkenése miatt a későbbi célkitűzések teljesülését kockázatok terhelik. A költségvetés 2009-es kiadási előirányzatainak teljesüléséhez a konvergencia programban foglalt célkitűzéseket megalapozó intézkedésekre van szükség.

A magyar gazdaság egyensúlyi kockázatai az utóbbi időszakban számottevően mérséklődtek. A fiskális kiigazítás jelentősen hozzájárul a külső finanszírozási igény idei csökkenéséhez. Mindeközben a nemzetközi befektetői környezet is kedvezően alakult az elmúlt hónapokban.

Az infláció jövőbeli alakulását övező nagyfokú bizonytalanságot figyelembe véve a Monetáris Tanács az irányadó kamat szinten tartása mellett döntött. Az irányadó kamat csökkentése a forintbefektetések kedvező kockázati megítélésének fennmaradása esetén is csak akkor lesz lehetséges, ha a magasabb infláció irányába mutató kockázatok nagyobb bizonyossággal zárhatók ki.

3.      Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2007. június 8-án 14 órakor jelenik meg.

Budapest, 2007. május 21.

                                                                                    Magyar Nemzeti Bank

                                                                                         Monetáris Tanács