1)    A Monetáris Tanács a 2011. március 28-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 6,00%-os szintjét.

Indoklás

A Monetáris Tanács megtárgyalta az MNB márciusi „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványát.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az előrejelzési horizonton élénkülhet a gazdaság növekedési üteme, azonban a kibocsátás mindvégéig elmarad potenciális szintjétől. A gazdaságot érő költségsokkok miatt rövid távon az infláció számottevően meghaladhatja az inflációs célt, jövő év végére azonban további monetáris szigorítás nélkül is 3 százalék közelébe süllyedhet.

Az inflációs folyamatokat az elmúlt időszakban jellemző kettősség továbbra is fennmarad. A gyenge belföldi kereslet és a magas munkanélküliség fegyelmezőleg hat az árazási és bérezési döntésekre. A gazdaságot ugyanakkor kedvezőtlen költségsokkok érik, melyek hatása rövid távon a maginflációba is begyűrűzik, noha a  beérkezett adatok szerint  ennek mértéke a korábban tapasztalatnál kisebb. A laza munkaerőpiaci kondíciók lehetővé teszik, hogy a vállalatok áremelés helyett visszafogott bérezéssel állítsák helyre profitabilitásukat. Az elmúlt időszak kamatemelései is mérséklik a költségsokkok esetleges másodkörös hatásait. Mindezen hatások eredőjeként az infláció idén jelentősen meghaladhatja a 3 százalékot, jövő év végére azonban a cél közelében alakulhat. Az inflációs cél 2012-ben történő eléréséhez huzamosabb ideig szükség lehet a jelenlegi kamatszint fenntartására. A Monetáris Tanács fontosnak tartja, hogy a hatósági árak körében csak az indokolt költségnövekedések érvényesüljenek, és üdvözli a Kormány e téren kinyilvánított elkötelezettségét.

A gazdasági növekedés fő forrása továbbra is a külső kereslet lehet, amihez a belső kereslet csak fokozatosan zárkózik fel. A háztartások fogyasztását a magánnyugdíjpénztári reálhozamok kifizetése átmenetileg, a személyi jövedelemadó-kiengedés tartósan élénkítheti, 2012-ben azonban a tervezett fiskális kiigazítás jelentősen csökkentheti a rendelkezésre álló jövedelmet. A jelenlegi szigorú lakossági hitelkondíciók tartós fennmaradása tovább fékezheti a fogyasztási kereslet fellendülését, és erősítheti a reálgazdaság dezinflációs hatását.

A vállalati beruházási aktivitást a szigorú hitelkörnyezet, valamint a különadók és a társasági nyereségadót érintő szabályozás megváltozása miatt bizonytalanabbá váló üzleti környezet fékezi. A Monetáris Tanács jelentős kockázatát látja annak, hogy a magánszféra beruházásainak elmaradása a gazdaság termelőkapacitásainak tartósan lassabb bővüléséhez vezet.

Az elmúlt időszakban Magyarország kockázati megítélése a korábbi hónapok javulása után márciusban nem változott számottevően. A kormányzati intézkedések bejelentése már nem járt érdemi hatással, azok már korábban beépültek a kockázati felárakba.

A Monetáris Tanács a fentieket figyelembe véve az alapkamat szinten tartása mellett döntött. A jelenlegi kamatszint fenntartása mindaddig indokolt, amíg a gazdasági folyamatok az inflációs jelentés alappályájával összhangban alakulnak. Amennyiben a beérkező adatok a költségsokkok erősebb begyűrűzésére utalnak, az inflációs kockázatok a jelenleginél szigorúbb monetáris kondíciókat tehetnek szükségessé. A hitelezés vártnál lassabb élénkülése és a kedvezőtlenebbül alakuló belföldi kereslet ezzel szemben az alapkamat mérséklését is indokolhatja középtávon.

2)         Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2011. április 6-án 14 órakor jelenik meg.

Budapest, 2011.03.28.

Monetáris Tanács

Magyar Nemzeti Bank