1) A Monetáris Tanács a 2011. október 25-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 6,00%-os szintjét.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint a következő két évben csak visszafogott ütemben folytatódhat a gazdaság növekedése, és a kibocsátás mindvégig elmarad potenciális szintjétől. Rövidtávon egyes kormányzati intézkedések és a gyengülő árfolyam áremelő hatásúak, ugyanakkor a gyenge keresleti környezetben a költségsokkok kifutásával és az indirektadó-emelések hatásának lecsengésével az infláció mérséklődése várható. A dezinfláció mértéke és időbeli lefutása az inflációt érő számos egyidejű hatás miatt bizonytalan.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az elmúlt időszakban jelentősen romlottak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. A háztartások elhúzódó mérlegkiigazítása, a bizonytalan jövedelemkilátások, valamint a tovább szigorodó hitelkörnyezet miatt tartósan alacsony fogyasztási keresletre lehet számítani. A jövő évben várható nagymértékű költségvetési kiigazítás is fékezi a belföldi kereslet növekedését.

A bizonytalan gazdasági környezetben a hitelfeltételek szigorodása és a kedvezőtlenebb konjunkturális kilátások visszafogják a beruházási aktivitást. A vállalatok jövedelmezősége várhatóan mérséklődik, amihez a gyengébb bevétel mellett a minimálbér-emelés következtében növekvő bérköltség és a veszteség-leírási szabályok szigorítása is hozzájárul. Mindezek a tényezők a vállalati beruházások csökkenését eredményezhetik 2012-ben, amit a feldolgozóiparban végrehajtott nagy egyedi beruházások és az uniós fejlesztési források felhasználása csak részben ellensúlyoznak. A szolgáltató szektorban a jelentős kihasználatlan kapacitások miatt nem várható a beruházások élénkülése. A lakossági beruházás az idei év végén elérheti mélypontját, ám azt követően is csupán stagnálásra lehet számítani.

A belföldi hitelezés továbbra sem támogatja a gazdaság bővülését. Az eurozóna perifériájának válsága miatt a hazai bankok nehezebben és csak nagyobb költségekkel tudják megújítani külföldi forrásaikat. Emellett a deviza alapú jelzáloghitelek végtörlesztése is rontja a bankrendszer tőkehelyzetét, ami gyengíti a bankok hitelezési képességét. Mindezen folyamatok a hitelkínálati korlátok további szigorodását eredményezhetik.

A globális növekedés lassulása, az európai perifériális országok adósságának fenntarthatósági problémái, valamint a pénzügyi rendszer sérülékenysége kedvezőtlenebb külső környezetet vetítenek előre felvevőpiacainkon, ami a hazai export növekedését is visszafogja. A külső kereslet lassulása ellenére a következő két évben továbbra is az export jelenti majd a visszafogott hazai növekedés támaszát.

Az elmúlt hónapban kockázati feláraink magasan maradtak, amit elsősorban a romló globális növekedési kilátások és az eurozóna elhúzódó adósságválsága miatt csökkenő nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság okozott. A kockázati megítélés szempontjából számottevő bizonytalansági tényezőt jelent a bankrendszer tőkepufferének mérséklődése a lakossági deviza alapú jelzáloghitelek rögzített árfolyamon történő visszafizetése miatt. A Monetáris Tanács üdvözli a Kormány elkötelezettségét a 2012-es 2,5 százalékos költségvetési hiánycél mellett, ami megvalósulása esetén javíthatja Magyarország kockázati megítélését.

A romló konjunkturális kilátások keresleti oldalról a dezinfláció irányába mutatnak. Az áfát és a jövedéki adót érintő intézkedések átmenetileg számottevően növelik a fogyasztóiár-indexet. Bár a gyengébb árfolyam és a tervezett minimálbér-emelés inflációs nyomást eredményezhet, a költségsokkok kifutásával és az indirektadó-emelések hatásának lecsengésével már az alacsony keresletoldali inflációs hatások lehetnek meghatározóak az éves árindex alakulásában. A dezinfláció mértéke és időbeli lefutása az inflációt érő számos egyidejű hatás miatt bizonytalan. Ezért a Monetáris Tanács kiemelt figyelemmel fogja követni az esetleges tovagyűrűző hatások megjelenését és a fogyasztóiár-index mellett az adószűrt maginfláció alakulását is.

A monetáris politika a kiszámíthatóság fenntartásával, az árak és a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosításával tud hozzájárulni a gazdaság kilábalásához, a befektetéseket és munkahelyteremtést ösztönző gazdasági környezet megteremtéséhez. Az infláció alakulását és a pénzügyi piaci folyamatokat övező kockázatok kiváró álláspontot indokolnak a kamatpolitikában, így a Monetáris Tanács az alapkamat szinten tartása mellett döntött.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2011. november 16-án 14 órakor jelenik meg.

2011. október 25.

Monetáris Tanács
Magyar Nemzeti Bank