1) A Monetáris Tanács a 2011. szeptember 20-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 6,00%-os szintjét.

Indoklás

A Monetáris Tanács áttanulmányozta és véleményezte az MNB szakértői által készített szeptemberi „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványt.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a következő két évben is csak visszafogott ütemben folytatódhat a gazdaság növekedése, és a kibocsátás mindvégig elmarad potenciális szintjétől. A gyenge keresleti környezetben az inflációs kockázatok középtávon számottevően mérséklődtek. A költségsokkok kifutásával és az indirektadó-emelések hatásának lecsengésével az infláció 2013 elején érheti el a 3 százalékot. A Monetáris Tanács különös figyelemmel kíséri a fogyasztói árindex mellett az adószűrt maginfláció alakulását is.

A romló konjunkturális kilátások keresleti oldalról a dezinfláció irányába mutatnak. Az év első felében jellemző magas nyers- és üzemanyagárak begyűrűztek a maginflációba, ami elsősorban a feldolgozott élelmiszerek áremelkedésében jelentkezett. A fogyasztói árindexet az áfát és a jövedéki adót érintő intézkedések átmenetileg számottevően növelik, ugyanakkor a kereslet oldali inflációs nyomás továbbra is rendkívül alacsony. A költségsokkok kifutásával és az indirektadó-emelések hatásának lecsengésével már az alacsony keresletoldali inflációs hatások lesznek meghatározóak az éves árindex alakulásában.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az elmúlt negyedévben jelentősen romlottak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. A háztartások elhúzódó mérlegkiigazítása, valamint a tovább szigorodó hitelkörnyezet nyomán tartósan alacsonyabb belföldi keresletre lehet számítani. A háztartások huzamosabb ideje stagnáló fogyasztását várhatóan az idei jövedelemadó-kiengedés és a magánnyugdíj-pénztári reálhozamok kifizetése sem tudja érdemben élénkíteni. A fogyasztás növekedésének beindulását a jövedelemkilátásokkal kapcsolatos nagyfokú bizonytalanság, valamint az eladósodás magas szintje gátolja.

A gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, a hitelfeltételek szigorodása és a kedvezőtlenebb konjunkturális kilátások miatt a beruházási aktivitás rendkívül visszafogottan alakulhat. Az alacsony beruházási aktivitást a feldolgozóiparban végrehajtott nagy egyedi beruházások csak részben ellensúlyozzák. A szolgáltató szektorban a jelentős kihasználatlan kapacitások miatt nem várható a beruházások fellendülése. A lakossági beruházás az idei év végén elérheti mélypontját, ám azt követően is csupán stagnálásra lehet számítani.

A globális növekedés lassulása és az európai bankrendszer elhúzódó problémái kedvezőtlenebb külső környezetet vetítenek előre felvevőpiacainkon, ami a hazai export növekedését is visszafogja. A főleg az autóiparhoz kötődő nagyberuházások fokozatos aktiválása azonban ezt részben ellensúlyozza, így piaci részesedésünk 2012-ben emelkedhet. A külső kereslet lassulása ellenére a következő két évben továbbra is az export jelenti majd a hazai növekedés támaszát.

Az elmúlt hónapban kockázati feláraink emelkedtek, a forint árfolyama gyengült. Magyarország kockázati megítélésének romlását elsősorban a romló globális növekedési kilátások és az eurozóna elhúzódó adósságválsága miatt csökkenő nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság okozta. A kockázati megítélés szempontjából számottevő bizonytalansági tényezőt jelent a lakossági devizahitelek piaci ár alatti törlesztésének lehetősége. Fennáll a kockázata, hogy a program jelentős mértékben visszaveti a hazai bankrendszer hitelnyújtó képességét, és a vállalati szektor finanszírozási lehetőségeinek beszűkülése tovább ronthatja a magyar gazdaság növekedési kilátásait. A pénzügyi piacok elmúlt időszakban tapasztalt volatilitása a Monetáris Tanács megítélése szerint huzamosabb ideig fennmaradhat.

A Monetáris Tanács a fentieket figyelembe véve az alapkamat szinten tartása mellett döntött. A pénzügyi piacokat jellemző bizonytalanság kiváró monetáris politikát indokol.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2011. október 5-én 14 órakor jelenik meg.

Budapest, 2011. szeptember 20.

                                                                                                 Monetáris Tanács

Magyar Nemzeti Bank