A Bankszövetség és Kormány közötti 2011. decemberi megállapodás és a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítéséről szóló törvény (2011. évi LXXV. törvény) módosítása értelmében a pénzügyi intézmények kötelesek – a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - a 90 napot meghaladó késedelembe esett adósok devizakölcsöneit forintra váltani, és az adósokkal szembeni követeléseik 25 százalékát elengedni.

Tekintettel a végtörlesztési programhoz kapcsolódó euroeladási tenderek hatékonyságára, pozitív piaci megítélésére és számottevő igénybevételére a Monetáris Tanács úgy döntött, hogy a jegybank 2012. május 15. és június 15. között célzott euroeladási program formájában biztosítja a hitelintézetek számára a törlesztési késedelemmel érintett devizakölcsönök forintra váltásához kapcsolódó fedezéshez szükséges devizát. A Magyar Nemzeti Bank legfeljebb a teljes forintra konvertálandó hitelállomány erejéig (az elengedett részt is beleértve) biztosít devizát az érintett hitelintézetek számára. Ezek a hitelintézetek a törvényi átváltási kötelezettségük teljesítéséhez szükséges devizamennyiséget 2012. május 15. és 2012. június 15. között, kereskedési napokra leosztva vásárolhatják meg a Magyar Nemzeti Banktól azonnali (spot) devizapiaci ügyletek keretében.

A hitelintézetenkénti konverziós limitek meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank 2012. május 11-én és 2012. május 21-én adatszolgáltatást kér az érintett hitelintézetektől a konvertálási kötelezettség alá eső kölcsönök állományi adatairól, melynek teljesítése a programban való részvétel feltétele. A Magyar Nemzeti Bank ezenkívül azt is a programban való részvétel feltételéül szabja, hogy a hitelintézetek a jegybanktól vásárolt devizából először rövid külső forrásaikat csökkentsék. Így a program összességében nem lesz hatással az ország külső sérülékenységére.

A jegybank a kidolgozott, az átváltás során előálló nyitott devizapozíciók zárásához biztosított eszköz alapvető céljának tekinti, hogy csökkentse a piacon jelentkező devizakeresletet, és megelőzze az ebből fakadó esetleges kedvezőtlen makrogazdasági hatásokat. Az új program által érintett kölcsönök állománya az előzetes adatok alapján legfeljebb 440 millió euro lehet, ennél azonban várhatóan számottevően kevesebb konverzióra kerül majd sor. Így a program várhatóan lényegesen kisebb mértékben érinti a jegybanki devizatartalékot, mint a végtörlesztéshez kapcsolódó euroeladási tenderek.

A tartós késedelemmel érintett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó jegybanki euroeladások feltételeiről szóló részletes tájékoztató ezen a linken érhető el.

Budapest, 2012. április 24.

Monetáris Tanács
Magyar Nemzeti Bank