1) A Monetáris Tanács a 2012. február 28-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 7,00%-os szintjét.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint 2013-ban indulhat meg a magyar gazdaság érdemi növekedése. A kibocsátás idén és jövőre is elmarad potenciális szintjétől. Az áfát és a jövedéki adót érintő intézkedések, valamint az elmúlt félévben bekövetkezett árfolyamgyengülés érdemben növelik a fogyasztóiár-indexet. Az indirektadó-emelések hatásának kifutása után az alacsony belső kereslet következtében kialakult visszafogott inflációs dinamika érvényesülhet a fogyasztói árakban.

A fogyasztói árak januárban a vártnál erőteljesebben növekedtek, amit részben a számottevően emelkedő üzemanyagárak, részben az inflációs alapfolyamatok emelkedése magyaráz. A beérkező adat megítélését az indirektadó-változások miatt a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi, ami a következő hónapokban az új adatok megismerésével mérséklődhet. A Monetáris Tanács a fogyasztóiár-index mellett különös figyelemmel kíséri az adószűrt maginfláció alakulását is, ami januárban szintén emelkedett.

A globális növekedés lassulása, valamint az euroövezet adósságválsága kedvezőtlen konjunktúrát vetítenek előre felvevőpiacainkon, ami rontja a magyar gazdaság növekedési kilátásait is. A negyedik negyedéves előzetes GDP adat alapján egyelőre nehezen ítélhető meg, hogy a vártnál kedvezőbb növekedési adat mennyiben tekinthető tartós tendenciának. Míg az export alakulása az év végén is segítette a növekedést, a belső keresleti tételek a negyedik negyedévben is visszafogottan alakulhattak.

Előretekintve a bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági környezet és a hitelfeltételek szigorodása visszafogják a beruházási aktivitást. A bizonytalan jövedelemkilátások és a szigorú költségvetési politika miatt alacsony fogyasztás várható. A költségvetési hiány tartását célzó kormányzati intézkedések ugyanakkor szükségesek Magyarország kockázati megítélésének javulásához.

Az elmúlt hónapban javult hazánk kockázati megítélése, ami a forint árfolyamának erősödésében és a kockázati mutatók csökkenésében egyaránt tükröződött. A javulás mögött a kedvező globális folyamatok álltak, emellett az ország-specifikus, a nemzetközi szervezetekkel történő megállapodással összefüggő várakozások is kedvező irányba hatottak. A kockázati megítélés alakulását nagymértékű volatilitás jellemezte az elmúlt hónapokban, ezért a Monetáris Tanács továbbra is fontosnak tartja, hogy a Kormány és az Európai Unió, illetve a Nemzetközi Valutaalap között minél előbb megegyezés szülessen a finanszírozási kockázatok csökkentése érdekében.

A Monetáris Tanács az alapkamat szinten tartása mellett döntött. A monetáris politika a gazdasági környezet kiszámíthatóságának fenntartásával, az árstabilitás biztosításával és a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzésével tud hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez. A pénzpiacok elmúlt időszakban megfigyelt jelentős ingadozása továbbra is óvatos monetáris politikát indokol.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2012. március 14-én 14 órakor jelenik meg.

Budapest, 2012. február 28.

Monetáris Tanács
Magyar Nemzeti Bank