1) A Monetáris Tanács a 2012. március 27-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 7,00%-os szintjét.

Indoklás

A Monetáris Tanács áttanulmányozta az MNB szakértői által készített márciusi Jelentés az infláció alakulásáról című kiadványt.

A Monetáris Tanács megítélése szerint idén a gazdaság lényegében stagnál, és csak 2013-ban indulhat meg a növekedés. A kibocsátás az elkövetkező időszakban elmarad potenciális szintjétől. Az áfát és a jövedéki adót érintő intézkedések, valamint a 2011 második felében bekövetkezett olajáremelkedés és árfolyamgyengülés érdemben növelik a fogyasztóiár-indexet, hosszabb távon azonban a gyenge kereslet inflációt mérséklő hatása érvényesül.

A fogyasztói árak az év első hónapjaiban az MNB decemberi előrejelzésénél nagyobb mértékben növekedtek, ami részben az indirektadó-emelések vártnál erőteljesebb begyűrűzésére, részben az inflációs alapfolyamatok emelkedésére utal. A visszafogott belső kereslet ellenére a romló profithelyzetű vállalatok részben átháríthatják a gyenge árfolyam és emelkedő nyersanyagárak költségeit. Ez utóbbira utal, hogy az adószűrt maginfláció januárban és februárban is emelkedett. Az indirektadó-emelések hatásának kifutása után azonban a Tanács megítélése szerint az alacsony belső kereslet dezinflációs hatása válhat meghatározóvá a fogyasztói árak alakulásában, de kiemelt figyelmet kell fordítani az emelkedő olajárakból fakadó inflációs hatások alakulására.

A globális növekedés lassulása, valamint az euroövezet adósságválsága kedvezőtlen konjunktúrát vetít előre felvevőpiacainkon, és az európai bankrendszer mérlegalkalmazkodása is folytatódik. Ebben a nemzetközi környezetben gyengébb exportnövekedésre és a szigorú hitelezési kondíciók fennmaradására kell számítanunk. Ugyanakkor 2012 közepétől fokozatosan élénkülhetnek a felvevőpiacaink, és ezzel párhuzamosan az export dinamikája is. A belföldi kereslet várhatóan tovább mérséklődik. A bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági környezet, valamint a hitelfeltételek szigorodása visszafogják a beruházási aktivitást. A bizonytalan jövedelemkilátások és a szigorú költségvetési politika miatt visszafogott lakossági fogyasztás várható. A költségvetési hiány tartását célzó kormányzati intézkedések ugyanakkor szükségesek Magyarország kockázati megítélésének tartós javulásához. Az elkövetkező időszakban továbbra is laza munkaerő-piaci kondíciók várhatóak, mivel az aktivitás emelkedése várhatóan visszafogott munkaerő kereslettel párosul.

Az elmúlt hónapban a javuló nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság ellenére nem változott érdemben hazánk kockázati megítélése. Mivel a nemzetközi pénzpiacokat az elmúlt fél évben erőteljes volatilitás jellemezte, a Monetáris Tanács továbbra is fontosnak tartja, hogy a kormány és az Európai Unió, illetve a Nemzetközi Valutaalap között minél előbb megegyezés szülessen a finanszírozási kockázatok csökkentése érdekében. A Monetáris Tanács figyelemre méltónak tartja, hogy a Kormány jelentős strukturális intézkedéseket hozott a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

A Monetáris Tanács az alapkamat szinten tartása mellett döntött. A monetáris politika a gazdasági környezet kiszámíthatóságának fenntartásával, az árstabilitás biztosításával és a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzésével tud hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez. A kockázati megítélés változékonysága és az inflációs alapfolyamatok továbbra is óvatos monetáris politikát indokolnak.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2012. április 11-én 14 órakor jelenik meg.

Budapest, 2012. március 27.

Monetáris Tanács
Magyar Nemzeti Bank