1) A Monetáris Tanács a 2013. április 23-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2013. április 24-i hatállyal 5,00%-ról 25 bázisponttal 4,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatlábat.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2013. május 15-én 14 órakor jelenik meg.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint a tavalyi recessziót követően a gazdaság növekedése idén indulhat meg újra. A kibocsátás elmarad potenciális szintjétől, a munkanélküliség pedig meghaladja a strukturális tényezők által meghatározott hosszú távú szintjét. A Monetáris Tanács a gyenge keresleti környezet tartós fennmaradására számít, ami biztosítja, hogy az inflációs nyomás az elkövetkező időszakban alacsony maradjon.

A beérkezett inflációs adatok megerősítették, hogy a nyomott keresleti környezet jelentős árleszorító hatással bír. A szabályozott árak év eleji csökkentése és a gyenge kereslet következtében az infláció a jegybanki cél alá süllyedt. Az egyes ágazatok adóterhelését növelő költségvetési intézkedések költségnövelő hatása a termelési láncon keresztül fokozatosan a teljes vállalati szektorban jelentkezhet, ami az indirekt adók hatásaitól szűrt maginfláció emelkedését eredményezheti. A Tanács megítélése szerint ugyanakkor a negatív kibocsátási rés mellett a fogyasztói árakba történő továbbhárítás lassú és csak részleges lehet. Az infláció az idei év egészében a 3 százalékos cél alatt maradhat, míg 2014-ben a célérték közelében alakulhat.

A tavaly év végi gyenge konjunkturális adatokhoz külső és belső tényezők egyaránt hozzájárultak, miközben néhány ágazat egyedi okok miatt átmenetileg csökkenő termelése mélyítette a visszaesést. A növekedés idén az exportpiacaink élénkülésével indulhat újra, ugyanakkor mind a külső, és különösen a belső keresleti tényezők csupán mérsékelt bővülést vetítenek előre. Az alacsony inflációs környezetben a lakossági reáljövedelmek ismét növekedhetnek. A válság előtt felhalmozott adósságok elhúzódó leépítése és a bizonytalan gazdasági környezet következtében azonban a háztartásokat tartósan óvatos viselkedés és magas megtakarítási ráta jellemezheti, így a fogyasztási kereslet feltehetően csak 2014-től fog erősödni.

A globális kockázatvállalási hajlandóság az elmúlt hónapban kedvezően alakult. A javuló nemzetközi környezetben a hazai pénzügyi piaci eszközök kockázati felára is jelentősen mérséklődött. A Monetáris Tanács értékelése alapján azonban a nemzetközi közösség jelentős erőfeszítései ellenére továbbra is fennáll a kedvező globális pénzügyi piaci környezet és a gyenge reálgazdasági teljesítmény közötti ellentét, ami óvatos monetáris politikai lépéseket indokol.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az elmúlt hónapban beérkezett adatok megerősítik, hogy a gyenge kereslet dezinflációs hatása erőteljesen érvényesül, ezért a vállalatok termelési költségeik emelkedését csak korlátozottan tudják árazásukban érvényesíteni. Ez alapján az inflációs és reálgazdasági kilátások alacsonyabb alapkamattal konzisztensek. Az irányadó kamat további csökkentésére akkor kerülhet sor, ha a középtávú inflációs kilátások összhangban maradnak a 3 százalékos céllal, és fennmaradnak a kedvező pénzügyi piaci folyamatok.

MAGYAR NEMZETI BANK

Monetáris Tanács