1)    A Monetáris Tanács a 2013. november 26-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2013. november 27-i hatállyal 3,40%-ról 20 bázisponttal 3,20%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatlábat.
2)    Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2013. december 4-én 14 órakor jelenik meg.Indoklás


A Monetáris Tanács megítélése szerint idén folytatódik a magyar gazdaság bővülése, amit jövőre további élénkülés követhet. Az erősödő gazdasági aktivitás mellett a kibocsátás továbbra is elmarad potenciális szintjétől, miközben a magas, de csökkenő tendenciájú munkanélküliség meghaladja a strukturális tényezők által meghatározott hosszú távú szintjét. A Monetáris Tanács a fokozatosan élénkülő külső konjunktúra mellett a gyenge belső keresleti környezet fennmaradására számít, aminek következtében az inflációs nyomás közép távon is mérsékelt maradhat.

Az infláció októberben tovább mérséklődött, amit az üzemanyag-árak csökkenése mellett főként az élelmiszer- és a szabályozott árak alakulása magyaráz. A középtávú kilátásokat megragadó inflációs alapfolyamat mutatók érdemben nem változtak az előző hónapokhoz képest, az év eleje óta megfigyelhető alacsony dinamika a gyenge belső kereslet és a külső környezet dezinflációs hatását tükrözi. A visszafogott bérdinamika arra utal, hogy a vállalatok termelési költségeik emelkedéséhez erőteljesebben alkalmazkodnak a munkapiacon keresztül, a fogyasztói árakon keresztüli áthárítás korlátozott és fokozatos lehet. Az alacsony inflációs környezet erősítheti az inflációs várakozások horgonyzottságát. Mindezek alapján a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs nyomás közép távon is mérsékelt maradhat. A monetáris politika ebben a környezetben laza monetáris kondíciókkal segítheti az inflációs cél középtávú elérését.

A harmadik negyedéves előzetes GDP adat a növekedési kilátások folyamatos javulására utal. A következő negyedévekben a gazdasági növekedés további fokozatos élénkülése várható, amihez mind az export, mind pedig a belső keresleti tételek hozzájárulhatnak. A belső kereslet javulása a folytatódó mérlegalkalmazkodás és a háztartások óvatossága miatt fokozatos lehet. Az export bővülése a külső kereslet élénkülése mellett folytatódhat, amiben érdemi javulás az idei év végétől várható.

A nemzetközi befektetői hangulat a globálisan meghatározó jegybankok nem konvencionális eszközeinek jövőjével kapcsolatos bizonytalanság következtében változékonyan alakult, miközben Magyar¬ország kockázati megítélése az elmúlt hónapban a fejlődő piaci tőkekivonás újabb hullámával egyidejűleg enyhén romlott. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet összességében támogató maradt, azonban a globális pénzpiaci hangulat változékonysága továbbra is kockázatot jelent, ami az óvatos monetáris politika fenntartását indokolja.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot számottevő kihasználatlan kapacitás jellemzi, az inflációs nyomás tartósan mérsékelt maradhat. A 3 százalékos inflációs cél középtávú elérése további monetáris lazítás irányába mutat. A globális pénzügyi környezet változékonyan alakul, a monetáris politika mozgásterét az ország kockázati megítélésének tartós és érdemi elmozdulása befolyásolhatja. A Monetáris Tanács úgy látja, hogy az inflációs és reálgazdasági kilátások alapján, az ország kockázati megítélésének figyelembevételével sor kerülhet még óvatos kamatcsökkentésre.

MAGYAR NEMZETI BANK

Monetáris Tanács   

Budapest, 2013. november 26.