1)    A Monetáris Tanács a 2013. október 29-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2013. október 30-i hatállyal 3,60%-ról 20 bázisponttal 3,40%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatlábat.

2)    Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2013. november 13-án 14 órakor jelenik meg.

Indoklás


A Monetáris Tanács megítélése szerint idén a magyar gazdaság fokozatosan bővülhet, amit jövőre további élénkülés követhet. A kibocsátás továbbra is elmarad potenciális szintjétől, miközben a munkanélküliség meghaladja a strukturális tényezők által meghatározott hosszú távú szintjét. A Monetáris Tanács az élénkülő külső konjunktúra mellett a gyenge belső keresleti környezet fennmaradására számít, aminek következtében az inflációs nyomás középtávon is mérsékelt maradhat.


A szeptemberi adat alacsony inflációs nyomásra utal. A fogyasztóiár-index alakulásában átmeneti hatások is megjelennek. A középtávú inflációs kilátásokat megragadó inflációs alapfolyamat mutatók érdemben nem változtak az előző hónapokhoz képest, az év eleje óta megfigyelhető alacsony dinamika a belső kereslet dezinflációs hatását tükrözi. A visszafogott bérdinamika arra utal, hogy a vállalatok a munkapiacon keresztül alkalmazkodnak erőteljesebben termelési költségeik emelkedéséhez, a fogyasztói árakon keresztüli áthárítás korlátozott és fokozatos lehet. Az alacsony inflációs környezet erősítheti az inflációs várakozások horgonyzottságát. Mindezek alapján a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs nyomás középtávon is mérsékelt maradhat, az átmeneti hatások kilépésével is a cél közelében alakulhat. A monetáris politika ebben a környezetben laza monetáris kondíciókkal tudja segíteni az inflációs cél középtávú elérését.


A következő negyedévekben a gazdasági növekedés fokozatos javulása várható, amihez mind az export, mind pedig a belső keresleti tételek hozzájárulnak. A belső kereslet javulása a folytatódó mérlegalkalmazkodás és a háztartások óvatossága miatt fokozatos lehet. Az export bővülése a külső kereslet élénkülésének ütemében folytatódhat, amiben érdemi javulás az idei év végétől várható.


Az ország kockázati megítélése az elmúlt hónap során javult. Az elmúlt hónapokban a Fed mennyiségi lazító programja ütemének mérséklésével, majd az amerikai költségvetési megállapodással kapcsolatos bizonytalanság okozott feszültséget a globális pénzügyi piacokon, amelyek az időszak végére oldódtak. A Monetáris Tanács értékelése alapján azonban továbbra is kockázatot jelent a globális pénzpiaci hangulat változékonysága, ami az óvatos monetáris politika fenntartását indokolja.


A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot számottevő kihasználatlan kapacitás jellemzi, az inflációs nyomás tartósan mérsékelt maradhat. Az infláció az előrejelzési horizonton változatlanul a cél körül alakul, ezért további monetáris lazítás lehetséges. A globális pénzügyi környezet az elmúlt időszak változékonyságát követően stabilizálódott. A monetáris politika mozgásterét az ország kockázati megítélésének tartós és érdemi elmozdulása befolyásolhatja. A Monetáris Tanács úgy látja, hogy az inflációs és reálgazdasági kilátások alapján, az ország kockázati megítélésének figyelembevételével sor kerülhet még óvatos kamatcsökkentésre.

MAGYAR NEMZETI BANK
                                                                       Monetáris Tanács     

Budapest, 2013. október 29.