1) A Monetáris Tanács a 2014. május 27-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2014. május 28-i hatállyal 2,50%-ról 10 bázisponttal 2,40%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatlábat.
2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2014. június 11-én 14 órakor jelenik meg.

Indoklás


A Monetáris Tanács megítélése szerint tovább folytatódhat a magyar gazdaság bővülése.  Az erősödő gazdasági aktivitás mellett a kibocsátás elmarad potenciális szintjétől, és a jövő év során közelítheti meg azt. A foglalkoztatás növekedése mellett a munkanélküliségi ráta csökken, azonban továbbra is meghaladja a strukturális tényezők által meghatározott hosszú távú szintjét. Az inflációs nyomás közép távon mérsékelt maradhat.


Az infláció áprilisban tovább csökkent. A középtávú kilátásokat megragadó inflációs alapfolyamat mutatók továbbra is mérsékelt inflációs nyomást jeleznek, ami a gyenge belső kereslet és a visszafogott külpiaci infláció hatását tükrözi. A tartósan alacsony inflációs környezet erősítheti az inflációs várakozások horgonyzottságát. A hazai reálgazdasági és munkapiaci tényezők továbbra is dezinflációs hatásúak, azonban a konjunktúra élénkülésével a belső kereslet oldaláról érkező dezinflációs nyomás gyengül.


Az előző kamatdöntés óta beérkezett adatok alapján tovább folytatódott a gazdaság bővülése, amit az első negyedéves előzetes GDP adat, valamint az ipari teljesítményre, kiskereskedelmi forgalomra és az építőipari teljesítményre vonatkozó havi adatok is tükröznek. A következő negyedévekben a gazdasági növekedés további fokozatos élénkülése várható, mely a korábbiaknál kiegyensúlyozottabb szerkezetben valósulhat meg, és nagyobb súlyt kaphat benne a belső kereslet erősödése. Az EU-forrásokat felhasználó állami beruházások, illetve a Növekedési Hitelprogram következtében növekvő vállalati beruházások mellett a háztartások fogyasztásának élénkülése fokozatos lehet. A reáljövedelmek bővülését részben ellensúlyozza a válság előtt felhalmozott adósságok leépítése és a szigorú hitelezési feltételek lassú oldódása. A márciusi munkaerő piaci adatok alapján a munkaerő piaci kereslet emelkedett, a munkanélküliség csökkent, ami előretekintve a munkaerő piac feszesebbé válására utalhat.


A nemzetközi befektetői hangulat az elmúlt hónapban támogatóan alakult, ugyanakkor a folytatódó ukrán-orosz konfliktus következtében annak alakulását bizonytalanság övezi. Eközben a hazai kockázati felárak összességében csökkentek, a forint árfolyama fokozatosan erősödött. Hazánk sérülékenységét csökkenti a tartósan magas külső finanszírozási képesség, és az ennek nyomán csökkenő külső adósságállomány. A hazai kockázati megítélés javulásához az MNB önfinanszírozási koncepcióhoz kapcsolódó bejelentése is hozzájárulhatott. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság óvatos monetáris politikát indokol.


A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik, és az inflációs nyomás tartósan mérsékelt maradhat. A negatív kibocsátási rés a monetáris politika horizontján fokozatosan záródik, azonban az árstabilitás középtávú elérése a monetáris lazítás irányába mutat. Hazánk kockázati megítélésének javulása mellett volt  lehetőség az alapkamat óvatos csökkentésére. A Monetáris Tanács a kamatcsökkentési ciklus folytatásának szükségességéről és lehetőségéről a makrogazdasági kilátások és a kockázati megítélés alakulásának átfogó értékelése alapján, a júniusi inflációs jelentés alappályájának és kockázati forgatókönyveinek ismeretében fog dönteni.


MAGYAR NEMZETI BANK
Monetáris Tanács

Budapest, 2014. május 27.