1. A Monetáris Tanács a 2015. december 15-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 1,35%-os szintjét.
  2. Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2015. december 23-án 14 órakor jelenik meg.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint folytatódik a magyar gazdaság növekedése. A gazdaságot változatlanul kihasználatlan kapacitások jellemzik, így a hazai reálgazdasági környezet dezinflációs hatású marad. Az infláció továbbra is számottevően a jegybanki cél alatt alakul.

2015 novemberében az éves inflációs ráta kismértékben emelkedett, a maginfláció nem változott érdemben. Az alapfolyamat mutatók továbbra is mérsékelt inflációs nyomást jeleznek. Az élénkülő lakossági fogyasztás és a gyorsuló bérek eredményeként a maginfláció fokozatosan növekszik, azonban a tartósan alacsony globális inflációs környezet visszafogja a hazai fogyasztói árak emelkedésének ütemét. Az inflációs várakozások historikusan alacsony szintre süllyedtek. Az infláció az előrejelzési időszakban elmarad a 3 százalékos céltól, és csak az előrejelzési időhorizont végére érhet annak közelébe.

A harmadik negyedévében a vártnál visszafogottabb ütemben folytatódott a hazai gazdaság bővülése. A lassuláshoz a mezőgazdaság visszaesése és az ipari teljesítmény dinamikájának mérséklődése járult hozzá. A kiskereskedelmi forgalom októberben az előzetes adatok alapján az elmúlt hónapokhoz hasonlóan stabilan alakult, a termékek széles körében nőtt az értékesítés. A foglalkoztatás és a munkanélküliség nem változott érdemben. A külső kereslet és az európai uniós forrás-beáramlás lassulása számottevően visszaveti a 2016-os növekedést. Élénkülés 2016 második felétől várható, főként a felvevőpiacok gazdasági teljesítményének erősödése, valamint a jegybanki és kormányzati intézkedések hatásainak eredményeként. A Monetáris Tanács megítélése szerint az MNB Növekedéstámogató Programja, valamint az új, lakásépítéseket ösztönző kormányzati lépések mérséklik a növekedési ütem lassulását. Ezek mellett előretekintve a háztartások emelkedő fogyasztása a következő években is érdemben támogatja a gazdaság bővülését.

Az elmúlt hónapot változékony, az utolsó héten érdemben romló globális pénzpiaci hangulat jellemezte. Az időszak során leginkább az EKB lazább monetáris politikai irányultságra utaló kommunikációja és döntése, a Fed kamatemelése körül továbbra is fennálló bizonytalanság, valamint a feltörekvő piacok növekedési kilátásaival kapcsolatos aggodalmak hatottak a kockázatvállalási hajlandóságra. A hazai pénzpiaci folyamatokban elsősorban nemzetközi tényezők játszottak szerepet. A forint árfolyama gyengült, CDS-felárunk nem változott érdemben az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban. A magas külső finanszírozási képesség és az ennek nyomán csökkenő külső adósságállomány tartósan mérsékli a magyar gazdaság sérülékenységét. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság változatlanul óvatos monetáris politikát indokol.

A piaci hozamvárakozások az alapkamat tartós tartására vonatkozó jegybanki iránymutatással összhangban alakultak. A jegybank által bevezetett nemhagyományos, célzott monetáris politikai eszközök is a hosszú hozamok csökkenésének és ezáltal a monetáris kondíciók lazításának irányába hatnak. Az előretekintő pénzpiaci reálkamatok negatív tartományban tartózkodnak, és az infláció emelkedésével tovább süllyednek.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a gazdasági növekedés lassulásával párhuzamosan a szabad kapacitások csökkenése átmenetileg megáll, így a kibocsátási rés csak az előrejelzési horizont végén záródik. Az inflációs nyomás tartósan mérsékelt marad. A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az alapkamat aktuális szintje és a laza monetáris kondíciók tartós, a teljes előrejelzési időhorizonton való fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével.

A Monetáris Tanács a jelenlegi feltételek között az inflációs cél fenntartható elérését az alapkamat tartós tartása mellett nemhagyományos, célzott monetáris politikai eszközök alkalmazásával kívánja elérni, mert ezek hatékonyan szolgálják a monetáris kondíciók további lazítását, különösen a hosszú hozamok csökkenését. A Monetáris Tanács kiemelten vizsgálja a potenciálisan alkalmazható eszközök körét.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa úgy határozott, hogy a havi közlemények könnyebb összehasonlíthatósága érdekében 2015 decemberétől kezdve az Inflációs jelentés megjelenésének hónapjaiban a kamatdöntéseket követően rövidebb – az Inflációs jelentések közötti hónapokban publikált közleményekkel megegyező – formátumú közleményt tesz közzé. A kamatdöntés megvitatása során a Monetáris Tanács áttekintette a decemberi Inflációs jelentést.

Ezzel egyidejűleg az eddig az Inflációs jelentés hónapjaiban megjelenő állásfoglalás – „A Monetáris Tanács fő megállapításai az Inflációs jelentéshez” című – a Monetáris Tanács helyzetértékelését ismertető bevezető fejezetté alakul át, amely az Inflációs jelentésben december 17-én kerül publikálásra.


MAGYAR NEMZETI BANK
Monetáris Tanács

Budapest, 2015. december 15.