1)  A Monetáris Tanács a 2015. május 26-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2015. május 27-i hatállyal 1,80%-ról 15 bázisponttal 1,65%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2015. június 10-én 14 órakor jelenik meg.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint tovább folytatódhat a magyar gazdaság növekedése. Az erősödő gazdasági aktivitás mellett a kibocsátás elmarad potenciális szintjétől, és a hazai reálgazdasági környezet bár csökkenő mértékben, de továbbra is dezinflációs hatású marad. A belső keresleti tételek élénkülése ellenére, külső piacaink elhúzódó kilábalása miatt a kapacitáskihasználtság csak fokozatosan javulhat. A foglalkoztatás növekedése mellett a munkanélküliség továbbra is meghaladja a strukturális tényezők által meghatározott, hosszú távú szintjét. Az inflációs nyomás tartósan mérsékelt maradhat.

Az áprilisi inflációs adat alapján a fogyasztói árak historikusan alacsony dinamikát mutatnak, ugyanakkor az árak csökkenési üteme tovább mérséklődött. Az áprilisi inflációs adat a márciusi Inflációs jelentés előrejelzésénél, illetve a piaci várakozásoknál némileg magasabban alakult, ugyanakkor a rövid távú kilátásokat megragadó inflációs alapfolyamat mutatók továbbra is mérsékelt inflációs nyomást jeleznek, amihez hozzájárul a tartósan alacsony külpiaci infláció, a visszafogott importált infláció, a kihasználatlan kapacitások nagysága, valamint az inflációs várakozások mérséklődése. Az infláció növekedésében elsősorban az üzemanyagárak emelkedése, valamint a piaci szolgáltatások és a feldolgozatlan élelmiszerek árindexének emelkedése játszott szerepet. A maginfláció kismértékben növekedett az előző hónaphoz képest. A belső kereslet élénkülésével, illetve a bérek emelkedésének köszönhetően a maginfláció fokozatosan emelkedhet, azonban e folyamatot lassíthatják az alacsony nyersanyagárak másodkörös hatásai. A hazai reálgazdasági és munkaerőpiaci tényezők továbbra is dezinflációs hatásúak, az alacsony infláció tartósan fennmaradhat. Összességében a mérsékelt alapfolyamatok továbbra is visszafogott inflációs környezet irányába mutatnak, így az infláció csak az előrejelzési horizont végén emelkedhet 3 százalék közelébe.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a hazai gazdaság növekedése élénk ütemben folytatódhat, az erőteljes növekedéshez a belső és a külső kereslet egyaránt hozzájárul. Ezt támasztja alá a 2015 első negyedéves, előzetes GDP adat, amely alapján a magyar gazdaság bővülése dinamikus ütemben folytatódott, amit elsősorban az ipari teljesítmény és a kiskereskedelmi értékesítések bővülése támogathatott. Felhasználási oldalon folytatódhatott a belső kereslet bővülése. A külkereskedelmi többlet egyenlege márciusban az előzetes adatok alapján meghaladta az egy évvel korábbi értékét. A kiskereskedelmi forgalom az elmúlt hónapokban stabil, illetve enyhén emelkedő dinamikájú volt, a termékek széles körében bővült a forgalom. Az alacsony infláció következtében növekvő reáljövedelmek, a mérsékeltebben jelentkező adósságleépítési kényszer, illetve a növekvő foglalkoztatás egyaránt támogathatják a lakossági fogyasztás növekedését. A beruházások a konjunktúra erősödésének, illetve a Növekedési Hitelprogramnak és annak kiterjesztésének köszönhetően fokozatosan élénkülhetnek. A foglalkoztatottság az első negyedévben az aktivitás növekedésével párhuzamosan tovább bővült.

A nemzetközi befektetői hangulat többnyire kedvezőtlenül alakult az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban. Görögország államadósságának leminősítése, valamint annak finanszírozásával kapcsolatos feszültségek, az Egyesült Államokból beérkező kedvezőtlen makrogazdasági adatok negatívan hatottak a globális befektetői hangulatra. Emellett az eurozóna deflációjával kapcsolatos kockázatok mérséklődése is hozzájárulhatott a fejlett és feltörekvő piaci hosszú hozamok emelkedéséhez. A forint euróval szembeni árfolyama érzékelhető ingadozás mellett, elsősorban nemzetközi tényezőkhöz köthetően gyengült. A hazai CDS-felár nem változott érdemben, míg a hosszú államkötvény hozamok – az eurozónában megfigyelt hozamemelkedéssel összhangban – emelkedtek az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban. Hazánk sérülékenységét csökkenti a tartósan magas külső finanszírozási képesség és az ennek nyomán csökkenő külső adósságállomány. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság óvatos monetáris politikát indokol.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik, és az inflációs nyomás tartósan mérsékelt maradhat. A reálgazdaság a monetáris politika horizontján dezinflációs hatású marad, a kibocsátási rés csak fokozatosan záródhat.

A korábban beérkezett adatok alapján az inflációs várakozások módosulásával érvényesülő másodkörös hatások kialakulásának – elmúlt hónapokban megemelkedett – kockázata továbbra is fennáll. A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs kilátások és a reálgazdaság ciklikus pozíciója az irányadó ráta csökkentése és a tartósan laza monetáris kondíciók irányába mutat. Az óvatos kamatcsökkentés mindaddig folytatódhat, amíg az a középtávú inflációs cél elérését támogatja.

MAGYAR NEMZETI BANK

Monetáris Tanács

Budapest, 2015. május 26.