1) A Monetáris Tanács a 2015. november 17-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 1,35%-os szintjét.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2015. december 2-án 14 órakor jelenik meg.

Indoklás


A Monetáris Tanács megítélése szerint folytatódik a magyar gazdaság növekedése. A gazdaságot változatlanul kihasználatlan kapacitások jellemzik, így a hazai reálgazdasági környezet dezinflációs hatású marad. Az infláció továbbra is számottevően a jegybanki cél alatt alakul.

2015 októberében az éves fogyasztóiár-index és a maginfláció is emelkedett, ezzel az infláció újra pozitív tartományba került. Az alapfolyamat mutatók mérsékelt inflációs nyomást jeleznek. Az élénkülő belső kereslet és az emelkedő bérek eredményeként a maginfláció fokozatosan növekedhet, azonban a tartósan alacsony költségkörnyezet visszafogja a fogyasztóiár-index emelkedését. Az inflációs várakozások cél körül történő stabilizálódása hozzájárul ahhoz, hogy a kibocsátási rés záródásával az árazás és a bérezés középtávon is a jegybanki inflációs céllal összhangban alakuljon. Az infláció a következő hónapokban még számottevően elmarad a 3 százalékos céltól és csak az előrejelzési időhorizont végére érhet annak közelébe.

Az előzetes GDP adatok alapján 2015 harmadik negyedévében a vártnál visszafogottabb ütemben folytatódott a hazai gazdaság bővülése. A lassuló külső kereslet következtében a harmadik negyedévben az ipari teljesítmény enyhén mérséklődött az előző negyedévhez viszonyítva, ami hozzájárulhatott a gazdasági növekedés lassulásához. A kiskereskedelmi forgalom dinamikája az elmúlt hónapokban stabilan alakult, a termékek széles körében nőtt az értékesítés. A foglalkoztatás tovább bővült, miközben a munkanélküliségi ráta mérséklődött. A gazdaság növekedésében egyre markánsabb szerephez juthat a belföldi kereslet. Az állami beruházások az EU-forrásbeáramlás erőteljes csökkenésével párhuzamosan várhatóan mérséklődnek, aminek hatását a magánberuházások fokozatos élénkülése és a jegybank Növekedéstámogató Programja ellensúlyozhatja. Utóbbi hosszabb távon a piaci alapú hitelezés helyreállítását és a tartós hitelezési fordulat elérését is segíti.

Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban összességében vegyesen alakult a hangulat a globális pénzpiacokon. Az időszak során elsősorban az EKB lazább monetáris politikai irányultságra utaló kommunikációja, a Fed kamatemelése körül továbbra is fennálló bizonytalanság, valamint a feltörekvő piacok növekedési kilátásaival kapcsolatos aggodalmak hatottak a kockázatvállalási hajlandóságra.

A hazai pénzpiacot megnövekedett volatilitás jellemezte, a forint némileg gyengült az euróval szemben. CDS-felárunk és a hosszú államkötvény hozamok az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban érdemben nem változtak. A piaci hozamvárakozások az alapkamat tartós tartására vonatkozó jegybanki iránymutatással összhangban alakultak. A jegybank által bevezetett, célzott monetáris politikai eszközök is a hosszú hozamok csökkenésének és ezáltal a monetáris kondíciók lazításának irányába hatnak. Az előretekintő pénzpiaci reálkamatok negatív tartományban tartózkodnak, és az infláció emelkedésével tovább süllyedhetnek. A magas külső finanszírozási képesség és az ennek nyomán csökkenő külső adósságállomány tartósan mérsékli a magyar gazdaság sérülékenységét. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság változatlanul óvatos monetáris politikát indokol.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik. Az inflációs nyomás mérsékelt maradhat, miközben a monetáris politika horizontján a kibocsátási rés csak fokozatosan záródhat. A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az alapkamat aktuális szintje és a laza monetáris kondíciók tartós, a teljes előrejelzési időhorizonton való fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével.

MAGYAR NEMZETI BANK

Monetáris Tanács

Budapest, 2015. november 17.