1) A Monetáris Tanács a 2015. október 20-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 1,35%-os szintjét.

2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2015. november 4-én 14 órakor jelenik meg.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint folytatódhat a magyar gazdaság növekedése. Az erősödő konjunktúra mellett a gazdaságot változatlanul kihasználatlan kapacitások jellemzik, így a hazai reálgazdasági környezet dezinflációs hatású marad. Az infláció továbbra is számottevően a jegybanki cél alatt alakul.

2015 szeptemberében a fogyasztói árak csökkentek. A maginfláció érdemben nem változott. Az inflációs alapfolyamat mutatók mérsékelt inflációs nyomást jeleznek. Az élénkülő belső kereslet és az emelkedő bérek eredményeként a maginfláció fokozatosan növekedhet, azonban a tartósan alacsony költségkörnyezet visszafogja a fogyasztóiár-index emelkedését. Az inflációs várakozások cél körül történő stabilizálódása hozzájárul ahhoz, hogy a kibocsátási rés záródásával az árazás és a bérezés középtávon is a jegybanki inflációs céllal összhangban alakuljon. Az infláció a következő hónapokban újra pozitív tartományba kerül, de még számottevően elmarad a 3 százalékos céltól és csak az előrejelzési időhorizont végére érhet annak közelébe.

2015 második negyedévében folytatódott a hazai gazdaság bővülése. A havi makrogazdasági indikátorok alapján a növekedési alapfolyamatok nem változtak érdemben. 2015 augusztusában az ipari teljesítmény növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A kiskereskedelmi forgalom dinamikája az elmúlt hónapokban stabilan alakult, a termékek széles körében bővült az értékesítés. A foglalkoztatás tovább erősödött, miközben a munkanélküliségi ráta az aktivitás emelkedése mellett nem változott. A gazdaság növekedésében egyre markánsabb szerephez juthat a belföldi kereslet. Az állami beruházások az EU-forrásbeáramlás erőteljes csökkenésével párhuzamosan várhatóan mérséklődnek, aminek hatását a magánberuházások fokozatos élénkülése tompíthatja. A hazai gazdaság bővülése a legutolsó Inflációs jelentésben bemutatott előrejelzéssel összhangban folytatódhat.

Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban változékonyan alakult a hangulat a globális pénzpiacokon, ez azonban nem gyakorolt érdemi hatást a hazai mutatókra. Az időszak első felében a Fed kamatemelése körüli bizonytalanság, valamint a feltörekvő piacok növekedési kilátásaival kapcsolatos aggodalmak negatívan hatottak a kockázatvállalási hajlandóságra. Az időszak második felében a Fed kamatemelésére vonatkozó piaci várakozások kitolódásával kedvezőbbé vált a globális piaci környezet.

A hazai pénzpiacot viszonylag nyugodt hangulat jellemezte, a forint enyhén erősödött az euróval szemben. A hazai CDS-felár és a hosszú államkötvény hozamok az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban mérséklődtek. A piaci hozamvárakozások a jegybank szeptemberi iránymutatásával megegyezően mozdultak el, a teljes előrejelzési időhorizonton az alapkamat tartós tartásával összhangban alakulnak. A magyar gazdaság sérülékenységét tartósan mérsékli a magas külső finanszírozási képesség és az ennek nyomán csökkenő külső adósságállomány. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság változatlanul óvatos monetáris politikát indokol.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik. Az inflációs nyomás mérsékelt maradhat, miközben a monetáris politika horizontján a kibocsátási rés csak fokozatosan záródhat. A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az alapkamat aktuális szintje és a laza monetáris kondíciók tartós, a teljes előrejelzési időhorizonton való fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével.

MAGYAR NEMZETI BANK
Monetáris Tanács

Budapest, 2015. október 20.