1) A Monetáris Tanács a 2016. augusztus 23-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2016. augusztus 24-i hatállyal a jegybanki kamatlábaknak az alábbi szerkezetéről döntött:

Jegybanki kamatláb Korábbi érték (százalék) Változás (bázispont) Új érték (százalék)
Jegybanki alapkamatláb 0,90 nem változott 0,90
Egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlába 1,15 nem változott 1,15
Egynapos jegybanki betét kamatlába -0,05 nem változott -0,05


2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2016. szeptember 7-én 14 órakor jelenik meg. 

Indoklás 

2016 második negyedévében az év eleji átmeneti lassulást követően újra élénkült a magyar gazdaság növekedése. A gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik, az infláció tartósan elmarad a jegybanki céltól. A hazai reálgazdasági környezet dezinflációs hatása előretekintve fokozatosan csökken.

2016 júliusában a fogyasztói árak enyhén alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban, a maginfláció némileg nőtt az előző hónaphoz képest. Az alapfolyamatot jellemző mutatók továbbra is mérsékelt inflációs környezetet jeleznek. A tartósan alacsony globális infláció visszafogja a hazai fogyasztói árak emelkedését. Az inflációs várakozások historikusan alacsony szinten tartózkodnak. A nemzetgazdaságban fizetett bérek növekedési üteme változatlanul erőteljes, ami az élénkülő lakossági fogyasztáson keresztül a maginfláció fokozatos emelkedése irányába hat. Az infláció az előrejelzési időszakban elmarad a 3 százalékos céltól, és csak 2018 első felében ér annak közelébe.

2016 második negyedévében a hazai gazdaság növekedése a jegybanki várakozásoknak megfelelően újból élénkült. A kiskereskedelmi forgalom júniusban is dinamikus bővülést mutatott. A háztartások fogyasztásának további élénkülése várható a következő negyedévekben. Az ipari termelés júniusban mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A munkaerő iránti kereslet erős maradt, így a foglalkoztatottak számának emelkedése mellett a munkanélküliségi ráta a második negyedévben tovább csökkent. Az idei gazdasági növekedés időbeli alakulását kettősség jellemzi, az év eleji átmeneti mérsékelt dinamikát követően a gazdasági növekedés elsősorban belső keresleti tételekre támaszkodva ismét élénkül. Az év eleji negatív egyedi hatások kifutása, valamint a jegybanki és a kormányzati növekedésösztönző intézkedések egyaránt a gazdasági növekedés további élénkülését eredményezik. A Növekedési Hitelprogram bővítése, a Növekedéstámogató Program, valamint a lakásépítéseket ösztönző, illetve az EU-források dinamikus lehívását és hatékony felhasználását segítő kormányzati intézkedések összességében elérhetővé teszik a 3 százalék körüli növekedési ütem fennmaradását.

Az év eleji mérsékeltebb gazdasági növekedés átmenetileg nyitottabb kibocsátási rést eredményezett, ugyanakkor a növekedés újbóli gyorsulása és a jövő évi költségvetés keresletösztönző hatása a záródás irányába hat. A javuló jövedelmi folyamatok és a hitelezés élénkülése segíti a fogyasztás bővülését, amely a következő években jelentősen támogatja a gazdaság növekedését.

Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban összességében kedvező volt a globális pénzpiaci hangulat. A hazai eszközárakban nem volt érdemi elmozdulás az elmúlt hetekben. A forint árfolyama továbbra is stabil, és az állampapír-piaci hozamgörbe teljes szakaszán enyhe hozamcsökkenés volt megfigyelhető. A magas külső finanszírozási képesség és az emiatt csökkenő külső adósságállomány tartósan mérsékli a magyar gazdaság sérülékenységét. A Monetáris Tanács korábbi jelzését követve a monetáris politikai eszköztár júliusban bejelentett módosítása a sérülékenység további csökkentését és a hitelezés ösztönzését célzott, nem-hagyományos eszközökkel támogatja. A bejelentett intézkedés hatásainak vizsgálatára, illetve a változékony nemzetközi pénzügyi környezetre tekintettel a Magyar Nemzeti Bank továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri a bankközi hozamok alakulását, valamint a pénzpiaci és állampapír-piaci fejleményeket. A három hónapos betét állományának év végi elvárt szintjére és az igénybevétel operatív részleteire vonatkozó döntését a Monetáris Tanács szeptemberben hozza meg. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság változatlanul körültekintő monetáris politikát indokol. Az előretekintő hazai pénzpiaci reálkamatok negatív tartományban tartózkodnak, és az infláció emelkedésével tovább süllyednek.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik, és az infláció tartósan mérsékelt marad. A monetáris politika horizontján a reálgazdaság dezinflációs hatása fokozatosan csökken. A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az alapkamat aktuális szintje és a laza monetáris kondíciók tartós fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével.

MAGYAR NEMZETI BANK

Monetáris Tanács 

Budapest, 2016. augusztus 23.