1) A Monetáris Tanács a 2016. július 26-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2016. július 27-i hatállyal a jegybanki kamatlábaknak az alábbi szerkezetéről döntött:

Jegybanki kamatláb  Korábbi érték (százalék) Változás (bázispont)   Új érték (százalék)
Jegybanki alapkamatláb 0,9 nem változott 0,90
Egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlába 1,15 nem változott 1,15
Egynapos jegybanki betét kamatlába -0,05 nem változott -0,05


 2) Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2016. augusztus 10-én 14 órakor jelenik meg.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint az év eleji átmeneti lassulást követően újra élénkül a magyar gazdaság. A gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik, az infláció tartósan elmarad a jegybanki céltól. A hazai reálgazdasági környezet dezinflációs hatása előretekintve fokozatosan csökken.

2016 júniusában az éves infláció nem változott, a maginfláció csökkent az előző hónaphoz képest. Az alapfolyamatot jellemző mutatók továbbra is mérsékelt inflációs környezetet jeleznek. A tartósan alacsony globális infláció visszafogja a hazai fogyasztói árak emelkedésének ütemét. Az inflációs várakozások historikusan alacsony szinten tartózkodnak. A nemzetgazdaságban fizetett bérek növekedési üteme változatlanul erőteljes, ami az élénkülő lakossági fogyasztáson keresztül a maginfláció fokozatos emelkedése irányába hat. Az infláció az előrejelzési időszakban elmarad a 3 százalékos céltól, és csak 2018 első felében ér annak közelébe.

A Monetáris Tanács szerint a hazai gazdaság növekedése az átmeneti hatások után újból élénkül. A kiskereskedelmi forgalom a tavaszi hónapokban is dinamikus bővülést mutatott. Az ipari termelés májusban számottevően emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A háztartások fogyasztásának további élénkülése várható a következő negyedévekben. A munkaerő iránti kereslet erős maradt, így a foglalkoztatottak számának emelkedése mellett a munkanélküliségi ráta májusban tovább csökkent. Az idei gazdasági növekedés időbeli alakulását kettősség jellemzi, az év eleji átmeneti mérsékelt dinamikát követően a gazdasági növekedés elsősorban belső keresleti tételekre támaszkodva ismét élénkül. Az év eleji negatív egyedi hatások kifutása, valamint a jegybanki és a kormányzati növekedésösztönző intézkedések egyaránt a gazdasági növekedés újbóli élénkülését eredményezik. A Növekedési Hitelprogram bővítése, a Növekedéstámogató Program, valamint a lakásépítéseket ösztönző és az EU-források dinamikus lehívását segítő kormányzati intézkedések összességében elérhetővé teszik a 3 százalék körüli növekedési ütem fennmaradását.

Az év eleji mérsékeltebb gazdasági növekedés átmenetileg nyitottabb kibocsátási rést eredményez, ugyanakkor a növekedés újbóli gyorsulása és a jövő évi költségvetés keresletösztönző hatása a záródás irányába hat. A javuló jövedelmi folyamatok és a hitelezés várható élénkülése segíti a fogyasztás bővülését, amely a következő években jelentősen támogatja a gazdaság növekedését.

Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban változékony hangulat jellemezte a nemzetközi pénzpiacokat, amit főként az Egyesült Királyság európai uniós tagságáról szóló népszavazás eredményével és a kilépés körüli bizonytalansággal kapcsolatos hírek befolyásoltak. A hazai pénzügyi piacok a turbulens globális pénzpiaci hangulatban is stabilnak mutatkoztak. Az előző kamatdöntés óta a hozamgörbe teljes szakaszán csökkenés volt megfigyelhető. A magas külső finanszírozási képesség és az emiatt csökkenő külső adósságállomány tartósan mérsékli a magyar gazdaság sérülékenységét. A Monetáris Tanács korábbi jelzését követve a monetáris politikai eszköztár júliusban bejelentett módosítása a sérülékenység további csökkentését és a hitelezés ösztönzését célzott, nemhagyományos eszközökkel támogatja. A bejelentett intézkedés hatásainak vizsgálatára, illetve a változékony nemzetközi pénzügyi környezetre tekintettel a Magyar Nemzeti Bank továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri a bankközi hozamok alakulását, valamint a pénzpiaci és állampapír-piaci fejleményeket. A három hónapos betét év végi elvárt szintjére és az igénybevétel operatív részleteire vonatkozó döntését a Monetáris Tanács szeptemberben hozza meg. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság változatlanul körültekintő monetáris politikát indokol. Az előretekintő hazai pénzpiaci reálkamatok negatív tartományban tartózkodnak, és az infláció emelkedésével tovább süllyednek.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik, és az infláció tartósan mérsékelt marad. A monetáris politika horizontján a reálgazdaság dezinflációs hatása fokozatosan csökken. A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az alapkamat aktuális szintje és a laza monetáris kondíciók tartós fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével.

MAGYAR NEMZETI BANK
Monetáris Tanács

Budapest, 2016. július 26.