1. A Monetáris Tanács a 2022. július 12-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2022. július 13-i hatállyal a jegybanki kamatlábaknak az alábbi szerkezetéről döntött:

Jegybanki eszköz Kamatláb mértéke Korábbi mérték (százalék) Változás (bázispont) Új mérték (százalék)
Jegybanki alapkamat   7,75 +200 9,75
O/N jegybanki betét Jegybanki alapkamat – 0,50 százalékpont 7,25 +200 9,25
O/N fedezett hitel Jegybanki alapkamat + 2,50 százalékpont 10,25 +200 12,25
Egyhetes fedezett hitel Jegybanki alapkamat + 2,50 százalékpont 10,25 +200 12,25

 

Indoklás

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A júniusi kamatdöntés óta tovább erősödtek a felfelé mutató inflációs kockázatok, miközben a másodkörös inflációs hatások kialakulásának kockázata emelkedett. A közelmúltban kialakult pénzpiaci helyzet növeli a tartós inflációs hatások kockázatát és egyértelműen veszélyezteti az árstabilitást. A kedvezőtlen pénzpiaci elmozdulások, valamint a tartósan magas nyersanyag- és energiaárak hatása egy elhúzódó, magas külső inflációs környezet irányába mutat. Ezenkívül a magas infláció tartósan rögzülhet, ha az erőteljes árdinamika beépül a gazdasági szereplők várakozásaiba, megnehezítve az árstabilitás biztosítását. A kockázatok kezelése érdekében az MNB 2022. július 7-én 200 bázisponttal emelte az egyhetes betéti eszköz kamatát.

A Monetáris Tanács júniusban meghatározott stratégiájával összhangban szükségesnek tartja, hogy az egyhetes betéti kamat emelkedése minél előbb beépüljön az alapkamat-emelési ciklusba. A megnövekedett kihívások miatt, az inflációs várakozások horgonyzása és a másodkörös inflációs kockázatok mérséklése érdekében az alapkamatnak az egyhetes betéti kamat szintjére történő emelése indokolt. Az MNB továbbra is készen áll az egyhetes betéti eszköz kamatával gyorsan és rugalmasan reagálni, amennyiben azt a rövid távú pénz- és árupiaci kockázatok emelkedése indokolja.

A Monetáris Tanács mai döntése értelmében az alapkamat 200 bázisponttal 9,75 százalékra emelkedik. A Monetáris Tanács az O/N betéti kamatot 200 bázisponttal 9,25, míg az O/N és az egyhetes fedezett hiteleszköz kamatát 200 bázisponttal 12,25 százalékra növeli.

A jegybank számára kiemelt fontosságú, hogy a rövid oldali kamatok minden részpiacon – ezek között is kiemelten a swappiacon – és minden időszakban a Monetáris Tanács által optimálisnak tartott rövid oldali kamatszinttel összhangban alakuljanak. Ezért az MNB 2022. július 8-án megkezdte a devizalikviditást nyújtó swaptenderek negyedéven belüli alkalmazását egynapos futamidőn. Az aktív piaci jelenlét révén az MNB erősíti a monetáris transzmisszió hatékonyságát, ezen keresztül támogatva az árstabilitás elérését és fenntartását.

A Magyar Nemzeti Bank egy évvel ezelőtt az európai uniós jegybankok között elsőként kezdte meg kamatemelési ciklusát. Az infláció további emelkedése és az elhúzódó inflációs kockázatok a szigorítási ciklus határozott folytatását teszik szükségessé. Az MNB folyamatosan figyelemmel követi a pénzpiaci kockázatok alakulását is, és szükség esetén az eszköztár minden elemével kész határozottan beavatkozni. A tartós negatív kínálati hatások miatt emelkedő másodkörös inflációs kockázatok kezelése érdekében a szigorúbb monetáris kondíciók hosszabb ideig történő fenntartása indokolt. A Monetáris Tanács a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politika időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak.

MAGYAR NEMZETI BANK
Monetáris Tanács
Budapest, 2022. július 12.