A pénzügyi stabilitás az utóbbi időben fokozatosan nyert teret a nemzetközi együttműködésekben. A nemzetközi együttműködés fontossága párhuzamosan növekszik mind a globális pénzügyi integráció, mind az egyre szélesülő és mélyülő európai pénzügyi integráció, mind a tőkekövetelmény szabályozás (CRD) bázeli ajánlásoknak megfelelő átalakítása és egyéb szabályozási, felügyeleti tendenciák következtében.

A pénzügyi stabilitási területért felelős alelnök és a szakértők képviselik az MNB-t a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) különféle hivatalos bizottságaiban (kiemelendő az úgynevezett Bankfelügyeleti Bizottság - Banking Supervision Committee BSC), illetve munkacsoportjaiban.

A BSC makropudenciális fókuszú testület, feladatai közé a következők tartoznak:

  • az Európai Unió, illetve euroövezet bankszektorának megfigyelése és elemzése
  • szabályozói és felügyeleti követelmények pénzügyi közvetítőrendszer stabilitására és struktúrájára, továbbá a finanszírozási feltételek alakulására gyakorolt hatások elemzése
  • jegybankok és felügyeleti hatóságok közötti együttműködés elősegítése

A BSC, illetve az ECB egyéb különböző bizottságai mellett számos munkacsoport működik (Working Group on Macro-Prudential Analysis, Working Group on Banking Developments, Joint Task Forsce on Crisis Management, Banking Data Task Force, Stress Testing Task Force, Task Force on Enlargement of the International Relations Committee), melyek munkájában részt vesznek az MNB szakértői

Mindezek mellett az MNB képviselteti magát az alapvetően mikroprudenciális kérdésekkel foglalkozó CEBS-ben (Committee of European Banking Supervisors).

A CEBS feladatai közé a következők tartoznak:

  • Tanácsadói feladatok ellátása az Európai Bizottság részére, a bankszektorra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban.
  • Az Európai Uniós Direktívák konzisztens bevezetésének és alkalmazhatóságának, illetve az EU tagállamok szabályozói gyakorlatára vonatkozó konvergencia folyamat támogatása.
  • Felügyeleti együttműködés, felügyelt intézményekre vonatkozó információ csere biztosítása.

A magyar jegybank részt vesz az egyes nemzetközi szervezetek (OECD, IMF stb.) pénzügyi stabilitással foglalkozó bizottságaiban is. Az MNB szakértők gyakran bevonásra kerülnek nemzetközi felmérésekbe, gyakran külföldi jegybankokkal, nemzetközi intézményekkel. Az MNB részt vesz nemzetközi fórumokon és pénzügyi stabilitási konferenciákon.