Az Európai Unió pénzügyi felügyeletei, központi bankjai és pénzügyminisztériumai közötti együttműködési megállapodás

A hatóságok közötti határon átnyúló együttműködés további javítása, illetve a pénzügyi stabilitás támogatása érdekében az Európai Unió (EU) pénzügyi felügyeletei, központi bankjai és pénzügyminisztériumai egy új együttműködési megállapodást írtak alá a pénzügyi válsághelyzetekben való együttműködésre vonatkozóan.

A megállapodás aláírásával a hatóságok elkötelezik magukat, hogy együttműködnek az EU többi releváns hatóságaival mind normál, mind válsághelyzetben. Az együttműködés hozzájárul a határon átnyúló, rendszerkockázatot okozó pénzügyi válságok minél hatékonyabb kezeléséhez, elősegíti a magánszektorbeli megoldásokat, továbbá a gazdasági és szociális költségek minimalizálását, miközben támogatja a piac fegyelmező erejét és limitálja az erkölcsi kockázat kialakulását.A pénzügyi stabilitás az utóbbi időben fokozatosan nyert teret a nemzetközi együttműködésekben. A nemzetközi együttműködés fontossága párhuzamosan növekszik mind a globális pénzügyi integráció, mind az egyre szélesülő és mélyülő európai pénzügyi integráció, mind a tőkekövetelmény szabályozás (CRD) bázeli ajánlásoknak megfelelő átalakítása és egyéb szabályozási, felügyeleti tendenciák következtében.

Együttműködési megállapodás az Európai Unió pénzügyi felügyeletei, központi bankjai és pénzügyminisztériumai közötti együttműködésről a határon átnyúló pénzügyi stabilitás támogatása érdekében