Összefoglaló

2003. január 15-én és 16-án intenzív spekulatív támadás indult a forint árfolyamsávja ellen. A tanulmány a felértékelődési spekuláció előzményeit, a spekulációs időszak eseményeit és az azt követő konszolidációt mutatja be a piaci folyamatok és a monetáris politikai döntések elemzésén keresztül.

A tanulmány megállapítja, hogy a felértékelődési spekuláció több szempontból is irracionális és megalapozatlan volt. Az MNB kamatlépéseivel és a jegybanki eszköztár megváltoztatásával rövid idő alatt sikeresen tudta visszaverni a felértékelődési spekulációt. A jegybanknak sikerült lokalizálnia a spekulatív támadás bankközi piacot ért hatásait. Az MNB devizapiaci jelenlétével megteremtette a spekulatív tőke gyors és kontrolált kiáramlásának lehetőségét, hogy az árfolyam esetleges nagymértékű gyengülése se a dezinflációs folyamatot, se pedig a pénzügyi rendszer stabilitását ne veszélyeztesse. A spekulációban résztvevő befektetők jelentős veszteséget könyvelhettek el, miközben a spekulációt követő piaci folyamatok a bankrendszer nyereségének növekedése irányában hatottak.

HT2003_3 magyar

BS2003_3 angol