A klímaváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint általában a súlyosbodó környezeti problémák a gazdaság egészét, és ezen keresztül a pénzügyi közvetítőrendszert is jelentősen érintik. Az MNB ennek tudatában indította el Zöld Programját 2019-ben, amelynek célja a klímaváltozáshoz és más környezeti problémákhoz kapcsolódó kockázatok csökkentése, a magyarországi zöld pénzügyi szolgáltatások bővítése, az ezzel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudásbázis szélesítése, illetve a pénzügyi szereplők és saját ökológiai lábnyomának további mérséklése.

Az MNB nemzetközi szinten is élenjáró gyakorlatot folytat annak érdekében, hogy a működéséhez kapcsolódó környezeti terhelést folyamatosan csökkentse. Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2001/EK, valamint a 2017/1505/EU rendeletben szabályozott úgynevezett EMAS (Eco- Management, and Audit Scheme) környezetirányítási menedzsmentrendszert működtet, melynek követelményei alapján évente publikálja hitelesített Környezetvédelmi Nyilatkozatát.

Impresszum

Kiadó neve,székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Fekete Gábor
ISSN 2939-7847 (on-line)