A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2013 óta – a törvényi felhatalmazásával összhangban – a korábbinál szélesebb látókörrel végzi a munkáját, és a hagyományos jegybanki, makrogazdasági elemzési keretrendszerébe beemelte Magyarország versenyképességének mélyebb elemzését és értékelését, beleértve javaslatok megfogalmazását is.

A Versenyképességi tükör célja az MNB által eddig megfogalmazott versenyképességi irányok és javaslatok teljesülésének strukturált nyomon követése, ami a végrehajtás támogatásával hozzájárul a szükséges versenyképességi fordulat megvalósulásához. A Versenyképességi tükör 2019-től minden év őszén értékeli hazánk versenyképességi előrehaladását a Versenyképességi programban megfogalmazott 330 javaslat alapján. A jegybanki javaslatok teljesülésének méréséhez a monitoring rendszer leíró és elemző módszert egyaránt alkalmaz. A részleteket bemutató fejezetek leíró jelleggel összefoglalják az egyes javaslatokhoz kapcsolódó intézkedéseket, az elemző fejezet pedig ennek alapján számszerűsíti a megvalósulás előrehaladását. Az értékelés kettős megközelítésben történik, ugyanis az elért eredmények összefoglalása mellett hangsúlyt kap a hátralévő feladatok bemutatása is. E mérőrendszer megvalósulásával az MNB-nemzetközi mércével is egyedülálló módon fogja elemezni és nyomon követni Magyarország versenyképességének előrehaladását.

Kiadó neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Baksay Gergely
ISSN 2732-3927 (nyomtatott)
ISSN 2732-3935 (on-line)