Stabilitás és bizalom: ezek egy magasan fejlett pénzügyi rendszer legfontosabb jellemzői, és ezért is kerültek ezek a szavak a magyar pénzügyi felügyelés történetét összefoglaló MNB kötet címébe. A stabilitás és a bizalom egymással is szorosan összefüggő fogalmak, amelyek szerepe különösen fontos egy olyan, válságokkal és kockázatokkal teli időszakban, amiben jelenleg élünk. A magyar pénzügyi rendszer azonban egy ilyen időszakban is stabil tudott maradni, a bele vetett bizalom erős maradt, amihez a hazai pénzügyi felügyelet jelentős megerősítése is hozzájárult. 2013-ban vált ugyanis a Magyar Nemzeti Bank egy olyan felügyeleti központtá, amely egyszerre látja el a mikroprudenciális és makroprudenciális felügyeleti szerepkört, valamint a szanálási hatóság funkcióját. Ennek az eseménynek a tíz éves évfordulójára készítettük ezt a könyvet, amely a hazai pénzügyi felügyelés fejlődését és aktuális kihívásait mutatja be.