2016-05-31 at 15.28.56.png

Az euro Európa gazdaságtörténetének leggrandiózusabb projektje. Egy eszköz és az amögött lévő intézményrendszer, amelynek sikere vagy épp hiányosságai egy egész kontinens fejlődését alapjaiban határozzák meg. A 2019-es év jelentette az euro bevezetésének 20. évfordulóját. Két évtized már kellően hosszú, gazdaságtörténeti szempontból is értelmezhető időszak ahhoz, hogy a közös valuta használatából adódó tapasztalatokat mélyebben megértsük és értékeljük. Abban szinte teljes egyetértés mutatkozik, hogy a maastrichti kritériumok teljes újragondolására van szükség. Közösen meg kell alkotnunk a maastrichti kritériumok 2.0 rendszerét. Egy erős, a párbeszédre és a belső kohézióra építő Európa megvalósításához fontos, hogy egy olyan, a közös jövőnket alapjaiban meghatározó döntésről, mint az euro bevezetése a régiós országok is kifejthessék véleményüket.