1)         A Monetáris Tanács a 2013. augusztus 27-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2013. augusztus 28-i hatállyal 4,00%-ról 20 bázisponttal 3,80%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatlábat.

2)         Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2013. szeptember 12-én 14 órakor jelenik meg.

Indoklás

A Monetáris Tanács megítélése szerint idén a magyar gazdaság fokozatosan bővülhet, azonban a kibocsátás továbbra is elmarad potenciális szintjétől, a munkanélküliség pedig meghaladja a strukturális tényezők által meghatározott hosszú távú szintjét. A Monetáris Tanács a gyenge keresleti környezet tartós fennmaradására számít, aminek következtében az inflációs nyomás középtávon is alacsony maradhat.

A júliusi adat historikusan alacsony inflációs környezetet mutat. Bár az inflációt átmeneti hatások is csökkentik, az inflációs alapfolyamatok stabilan alacsony dinamikája a visszafogott belső kereslet erős árleszorító hatását tükrözi. Az alacsony bérdinamika arra utal, hogy a vállalatok termelési költségeik emelkedéséhez erőteljesebben alkalmazkodnak a munkaköltségeken keresztül, így a fogyasztói árak közvetítésével történő áthárítás mérsékelt lehet. A Tanács megítélése szerint mindezek arra utalnak, hogy a magyar gazdaságban nincs érdemi inflációs nyomás, az inflációs kockázatok pedig középtávon is mérsékeltek maradhatnak, ami hozzájárul az inflációs várakozások horgonyzásához. A monetáris politika ebben a környezetben laza monetáris kondíciókkal tudja segíteni az inflációs cél középtávú elérését.

Az idei év során a magyar gazdaság kikerült a recesszióból. A belső kereslet javulása a folytatódó mérlegalkalmazkodás és a háztartások óvatossága miatt csak fokozatos lehet, miközben a külső konjunktúrában, elsősorban a fejlett országokhoz köthetően, az élénkülés jelei mutatkoznak. A külső kereslet jövőbeli alakulását ugyanakkor bizonytalanná teszi a feltörekvő régiók növekedésének lassulása. A növekedés tartós élénkülése az év végétől, az exportpiaci kereslet érdemi javulásával párhuzamosan várható.

Az ország kockázati megítélése a bizonytalan nemzetközi pénzügyi környezetben kis mértében romlott. A Monetáris Tanács értékelése alapján változatlanul kockázatot jelent a globális pénzpiaci hangulat változékonyabbá válása, ami az óvatos monetáris politika fenntartását indokolja.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot számottevő kihasználatlan kapacitás jellemzi, az inflációs nyomás pedig középtávon is mérsékelt maradhat. A beérkező adatok továbbra is arra utalnak, hogy a gyenge kereslet dezinflációs hatása erőteljesen érvényesül, ezért a vállalatok termelési költségeik emelkedését csak korlátozottan tudják árazásukban érvényesíteni. A 3 százalékos inflációs cél középtávú elérését így lazább monetáris politika biztosítja. A globális pénzügyi környezet az elmúlt időszakban átmeneti stabilizálódást követően ismét változékonyabban alakult. A monetáris politika mozgásterét az ország kockázati megítélésének tartós és érdemi elmozdulása befolyásolhatja. A Monetáris Tanács úgy látja, hogy az inflációs és reálgazdasági folyamatok lehetőséget adnak a monetáris kondíciók lazítására. Az eddig végrehajtott összességében jelentős mértékű monetáris lazítás tükrében, az ország kockázati megítélésének alakulását figyelembe véve azonban indokolt a kamatcsökkentések ütemének mérséklése.

 MAGYAR NEMZETI BANK

                                                               Monetáris Tanács     

 Budapest, 2013. augusztus 27.