A GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. által működtetett BKR a hitelintézetek közötti nagy tömegű, kis egyedi értékű átutalások   lebonyolítását végzi el. A BKR három platformja az éjszakai elszámolás, a nappali elszámolás, valamint a 2020. március 2-ától az ügyféltételek benyújtásához megnyitott azonnali elszámolás. A BKR által nyújtott szolgáltatások a gazdaság számára nélkülözhetetlenek, ezért a rendszert az MNB „rendszerszempontból fontos fizetési rendszer”-nek minősítette. Az MNB a BKR működését folyamatosan ellenőrzi, felügyeli.

A Bankközi Klíring Rendszer folyamatosan megbízhatóan, az elvárásoknak megfelelően üzemel, az alkalmazott redundáns megoldások miatt az elmúlt időszakban gyakorlatilag 100%-os rendelkezésre állást volt képes nyújtani.

Az évente végrehajtott tesztelések eredményei, valamint az a tény, hogy a BKR megfelelő háttérközponttal rendelkezik, a rendszer magasfokú stabilitásáról tanúskodnak.