A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 4. § (9) bekezdés a), c) és d) pontja értelmében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét az MNB látja el, a felügyeleti tevékenység célja – egyebek mellett – a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, valamint az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi szervezetek egyes szektorait fenyegető, nemkívánatos üzleti és gazdasági kockázatok feltárása, a már kialakult egyedi vagy szektorális kockázatok csökkentése vagy megszüntetése, illetve az egyes pénzügyi szervezetek prudens működésének biztosítása érdekében megelőző intézkedések alkalmazása, továbbá a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése.

Jelen oldal célja, hogy a nyílt bankolásban résztvevő pénzforgalmi szolgáltatók naprakész információval és kapcsolattartási adatokkal rendelkezzenek a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók által létrehozott célra rendelt interfészek adataival kapcsolatosan. Az MNB elkötelezett a PSD2 szabályozás által elvárt nyílt bankolás terjedésének biztosítása mellett, melynek részét képezi a jelenlegi aloldal létrehozása is. Az oldallal az MNB támogatni szeretné a hatékony a kapcsolattartást és kommunikációt a Pénzforgalmi szolgáltatók és Harmadik fél szolgáltatók között. Ezen az felületen egységes szerkezetben kerülnek összegyűjtésre és publikálásra a nyílt bankoláshoz szükséges adatok a Pénzforgalmi szolgáltatók és Harmadik fél szolgáltatók részéről.

Az intézmények további adatai elérhetőek a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon.