A MNB alapvető feladata, hogy figyelemmel kísérje a fizetési és elszámolási rendszerek működését, e rendszerek biztonságos és hatékony működésének, illetve a fizetési forgalom zavartalan lebonyolításának elősegítése érdekében. A pénzügyi közvetítő rendszer intézményei jogszabálykövető magatartásának erősítése hozzájárul a fizetési forgalom hatékonyságához és a fizetési megbízások kiszámítható teljesítéséhez. A pénzforgalmi kockázatok kezelésével az MNB pénzforgalmi ellenőrzése erősíti a fizetési és elszámolási rendszerek, és ezen keresztül az egész pénzforgalmi infrastruktúra stabilitását.

A pénzforgalmi helyszíni ellenőrzés a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény felhatalmazásán alapul. A pénzforgalmi helyszíni ellenőrzés a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet, az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló 2015. április 29-i 2015/751/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet egyes előírásai betartásának és az MNB hatósági határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére terjed ki.

A pénzforgalmi ellenőrzések célja, hogy a vizsgált intézmények a feltárt hibákat javítsák, illetve a jegybanki előírásokat betartsák. Az ellenőrzés során az ellenőrzött intézmények által alkalmazott keretszerződésekből, szabályozottságából, folyamatainak áttekintéséből, fizetési forgalmának elemzéséből, valamint számviteli és nyilvántartási rendszereiből von le következtetést a revízió, és ezek alapján teszi megállapításait. A vizsgálati jelentésben rögzített megállapításokat tételes, vagy mintavételes ellenőrzéseken alapuló hibafeltárás támasztja alá.

Az adott évben ellenőrzésre kerülő intézmények körét és tevékenységeket a jegybank a kockázatokat hordozó pénzforgalmi területekre - vonatkozó információk értékelése és a korábbi ellenőrzések tapasztalatainak figyelembevételével választja ki.

Az egységes szemléletű pénzforgalmi ellenőrzést az általános vizsgálati szempontok biztosítják. Az egyes intézmények helyszíni ellenőrzési programja, a rendelkezésre álló jegybanki információk alapján, speciális vizsgálati szempontokkal is kiegészülhetnek.

Az ellenőrzés végrehajtása egységes módszerek alapján az egyenlő elbírálás elve szerint zajlik. Az MNB jogosult az ellenőrzés során adatok, beszámolók, mérlegek, bizonylatok és egyéb dokumentumok vizsgálatára.

Az MNB a feltárt hibák javítását dokumentum- és adatbekéréssel, szükség esetén utóvizsgálat elrendelésével is nyomon követi.