Mivel az euró kapcsán az elszámolási infrastruktúrát korábban a tagállamok meglévő RTGS-einek (valós idejű bruttó elszámolási rendszerek) összekapcsolásával alakították ki, fontos, hogy ezek mellett, ezeket fokozatosan felváltva kialakuljanak pán-európai rendszerek is.

A legfontosabb pán-európai rendszerek:

A TARGET2 az eurorendszer tulajdonában lévő, az euroövezet valósidejű bruttó elszámolási rendszere. A TARGET2 a nemzeti rendszerek összeköttetésével kialakított összetett, decentralizált fizetési rendszer, az EU pénzügyi integrációjának fontos alkotóeleme, amely támogatja az EKB egységes monetáris politikájának megvalósítását. A TARGET2-t mind a központi, mind a kereskedelmi bankok használják az euró alapú fizetési tranzakciók feldolgozására.

2018. november 30-án elindult az EKB harmonizált és szabványosított pán-európai azonnali elszámolási szolgáltatása a TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) is, amely lehetővé teszi a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy az év minden napján, éjjel-nappal valós időben nyújtsák átutalási szolgáltatásukat felső értékhatár nélkül az ügyfeleik számára. A TIPS a TARGET2 kiterjesztéseként került kifejlesztésre annak érdekében, hogy folyamatosan elérhető végleges és visszavonhatatlan azonnali elszámolási szolgáltatás váljon elérhetővé a retail fizetési műveletek esetében is.

Az Euro Banki Társulás (EBA) több elszámolási rendszert is működtet. Ezek magukban foglalják az EURO1-t, a nagy európai bankok közötti fizetési forgalom lebonyolítását szolgáló, de nettó elszámolással működő rendszert, a STEP1-t, amely az EURO1 kiegészítése és a bankok szélesebb köre számára biztosítja valós idejű, de kis értékű fizetési szolgáltatások lebonyolítását, valamint a STEP2-t, amely kis értékű fizetési műveletek tömeges és olcsó elszámolása érdekében jött létre. Mindezek mellett 2017 novemberében elindult az azonnali fizetések lebonyolítása érdekében az RT1 rendszer is.

Az európai elszámolóházak között is jelentős fúziók zajlanak, ami elvezethet újabb pán-európai rendszerek kialakulásához. Az Európai Automatizált Klíringházak Szövetsége (EACHA) – amelynek a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. is tagja – a meglévő rendszerek összeköttetése útján kívánja a pán-európai lefedettséget biztosítani.